Hà Nội: Quy định mức tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đaiHội đồng nhân dân TP. Hà Nội đã có Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND quy định mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ở nội thành TP. Hà Nội.

Mạnh tay xử phạt hành chính với vi phạm về đất đai ở nội thành Hà Nội

Theo đó, Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ở nội thành Thành phố Hà Nội.

Nghị quyết cũng nêu rõ, mức tiền phạt quy định đối với các hành vi vi phạm hành chính trong Nghị quyết bằng 02 lần mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính tương ứng trong Nghị định số 91/2019/NĐ-CP.

Mức tiền phạt tối đa không quá 500 triệu đồng đối với cá nhân và không quá 01 tỷ đồng đối với tổ chức. Trong đó, hình thức phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị quyết được thực hiện theo Nghị định số 91/2019/NĐ-CP.

Tại Điều 4 Nghị quyết 19/2021 cũng liệt kê một số hành vi vi phạm hành chính áp dụng mức phạt tiền cao hơn gồm: Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 9; khoản 1, 3 Điều 11; khoản 1, 2, 3, 4 Điều 12; khoản 1, 2, 3, 4 Điều 13; khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 14; khoản 1 Điều 15; khoản 1, 2, 3 Điều 16… của Nghị định 91/2019.

Nghị quyết áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP, xảy ra trên địa bàn nội Thành thành phố Hà Nội, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Với những hành vi vi phạm quy định tại Điều 4 Nghị quyết này xảy ra trươc ngày Nghị quyết có hiệu lực, đang được lập hồ sơ xử lý thì thực hiện theo quy định của Nghị định 91/2019.

Nghị quyết được thông qua ngày 10/12/2021 và có hiệu lực từ 01/01/2022.