fspin Hà Nội: Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Hà Nội: Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầmNgày 27/02, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND, về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố năm 2020.

Hà Nội: Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầmẢnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm theo đúng quy định tại Luật Thú y, Luật An toàn thực phẩm, các văn bản của Bộ NN&PTNT và chỉ đạo của UBND thành phố. Tổ chức thực hiện và chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn; chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; đưa công tác phòng, chống dịch bệnh động vật làm tiêu chí thi đua, khen thưởng của địa phương; thực hiện xử lý kịp thời cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý trong công tác phòng, chống dịch, bệnh gia súc, gia cầm theo quy định của pháp luật.

Thành lập các đoàn công tác do lãnh đạo UBND cấp huyện làm trưởng đoàn tăng cường thanh, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh, vận chuyển, giết mổ, chế biến động vật, sản phẩm động vật và hướng dẫn, đôn đốc, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật tại cơ sở; xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về thú y và an toàn thực phẩm. Chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, kinh phí dự phòng và kế hoạch chủ động để ứng phó khi có ổ dịch bệnh động vật phát sinh trên địa bàn. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi, kinh doanh, vận chuyển, giết mổ, chế biến động vật, sản phẩm động vật tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Chỉ đạo UBND cấp xã, các ban, ngành của địa phương chủ động phối hợp với cơ quan thú y thực hiện quản lý chặt chẽ đàn đàn vật nuôi, tiêm phòng vắc xin đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng theo quy định; tăng cường hoạt động giám sát đến từng hộ, xóm, thôn và cộng đồng dân cư để phát hiện sớm, báo cáo dịch bệnh trên động vật kịp thời.

Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ sở, tổ chức, cá nhân đối với việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc Sở và các địa phương tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thú y, về phòng, chống bệnh truyền nhiễm và an toàn thực phẩm... Phối hợp cùng các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng, nguy cơ, tác hại của dịch bệnh và chính sách, quy định của Nhà nước theo đúng quy định hiện hành.

Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội: Rà soát, tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm phòng, nhất là đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bệnh lở mồm long móng, cúm gia cầm, bệnh dại, bệnh tai xanh tại khu vực có ổ dịch cũ, các địa bàn có nguy cơ cao và địa phương bị ảnh hưởng lớn về thời tiết (lũ lụt, rét đậm, rét hại...). Chấn chỉnh công tác thú y tại tuyến huyện, tuyến xã; đặc biệt chú trọng khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định. Tăng cường công tác chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý kịp thời, dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây bức xúc cho người dân và cộng đồng, thiệt hại đến phát triển sản xuất…

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ vắc xin, hóa chất, vật tư liên quan để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh. Thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến dịch bệnh, vi rút đang lưu hành trên địa bàn và đánh giá nguy cơ lây nhiễm các vi rút để xây dựng kế hoạch tiêm phòng, lựa chọn vắc xin phù hợp tại các địa phương… Chỉ đạo các phòng chuyên môn, trạm chăn nuôi và thú y phân công cán bộ, nhân viên thú y giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh tới hộ, xóm, thôn, cộng đồng dân cư đảm bảo phát hiện, báo cáo kịp thời để khoanh vùng, xử lý dứt điểm, không để dịch bệnh lây lan.

Ngọc Quang


 


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất