Hà Nội tăng cường công tác chăm sóc, trồng thay thế các cây xanh Sở Xây dựng ban hành Công văn số 6248/SXD-HT về tăng cường công tác chăm sóc, trồng thay thế các cây xanh bị chết đảm bảo cảnh quan và an toàn trong mùa mưa bão trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội tăng cường công tác chăm sóc, trồng thay thế các cây xanh 

Ảnh minh họa

Căn cứ thực trạng theo dõi, kiểm tra hệ thống cây xanh trong thời gian gần đây có hiện tượng thời tiết cực đoan, khắc nghiệt nắng nóng kéo dài đã làm ảnh hưởng đến chất lượng cây trồng trên địa bàn Thành phố. Để triển khai đồng bộ công tác quản lý, chăm sóc, duy trì hệ thống cây xanh trên địa bàn Thành phố đảm bảo thẩm mỹ, mỹ quan, cảnh quan đô thị phục vụ Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, Đại hội Đảng bộ Thành phố, Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Sở Xây dựng đề nghị Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây và các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng, nhà thầu thi công khẩn trương rà soát trồng thay thế các cây bị chết hoặc chết ngọn, trồng bổ sung, thay thế vào các vị trí trống có cây bị chết, tăng cường công tác chăm sóc, duy tu, duy trì hệ thống cây xanh, cắt tỉa cây bóng mát, bổ sung thay thế cọc chống chưa đảm bảo để giúp hệ thống hạ tầng cây xanh sinh trưởng ổn định, đảm bảo thẩm mỹ, mỹ quan đô thị đối với các công trình Dự án được Thành phố giao thực hiện hoặc làm Chủ đầu tư.

Giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị chủ trì cùng các đơn vị thực hiện công tác duy trì hệ thống cây xanh trên địa bàn Thành phố tổ chức kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các đơn vị tăng cường chăm sóc cây trồng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, cắt cỏ kịp thời tại các dải phân cách, tuyến đường nhằm giảm nguy cơ cháy, đảm bảo cảnh quan, mỹ quan đô thị trên địa bàn Thành phố.

Hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị được giao thực hiện khẩn trương rà soát thay thế cây chết trên các tuyến phố; trồng bổ sung các cây mới trồng bị chết, cây sâu mục nguy hiểm, chằng chống, khắc phục lại các cọc bị hỏng, mục không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để cây trồng không bị nghiêng ngả, đổ khi có gió lớn đồng thời hạn chế cây đổ mùa mưa bão;

Đôn đốc các đơn vị kiểm tra, rà soát thống kê khối lượng cây mới trồng bị chết cần trồng thay thế, bổ sung thuộc địa bàn quản lý đã tiếp nhận từ Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh và các dự án trên địa bàn thành phố (trong thời gian bảo hành), tổng hợp gửi các đơn vị bàn giao để có phương án trồng bổ sung thay thế kịp thời; trong quá trình thực hiện (nếu có) khó khăn, vướng mắc; Báo cáo và đề xuất giải pháp để có ý kiến chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Yêu cầu Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh đẩy nhanh tiến độ, bố trí nhân lực, chuẩn bị nguồn cây để kịp thời, thường xuyên thay thế các cây xanh mới trồng bị chết, cây chết ngọn, cây trồng tại các vị trí trống đã khảo sát, gia cố các cọc chống không đảm bảo trên địa bàn Thành phố giao thực hiện.

N.Q


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất