Hà Nội: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ emSở Lao động, Thương binh và Xã hội có Văn bản số 716/LĐTBXH-BVCSTE&BĐG về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em trên địa bàn.

Hà Nội: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ emẢnh minh họa

Theo tổng hợp báo cáo của các đơn vị, tính đến ngày 05/12/2019, trên địa bàn Thành phố có 37 cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em (trong đó, có 05 cơ sở công lập, 19 cơ sở ngoài công lập và 13 cơ sở khác) với tổng số trẻ em được trợ giúp là 1.158 em. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa sát sao trong công tác rà soát, quản lý các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; số lượng các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em trên địa bàn chưa được thống kê đầy đủ, kịp thời; nhiều cơ sở ngoài công lập tự phát nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mà không đăng ký thành lập hay đăng ký hoạt động.

Chính vì vậy, để đảm bảo Quyền trẻ em và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới, Sở LĐ,TB&XH Thành phố đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em trên địa bàn; Chỉ đạo các phòng, ban, ngành chức năng thường xuyên rà soát, quản lý, tổng hợp, báo cáo các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em theo các loại hình (chuyên biệt, ngành lĩnh vực, hỗn hợp) đầy đủ, chính xác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; Phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm quyền trẻ em, đặc biệt là xâm hại trẻ em xảy ra tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em theo quy định của pháp luật.

Tăng cường các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em nói chung và phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em; phòng chống tai nạn thương tích trẻ em nói riêng cho cán bộ, công nhân viên, người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em trên địa bàn. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, tăng cường tuyên truyền về dịch bệnh và cách phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành у tế nhằm góp phần ngăn chặn dịch bệnh.

Định hướng hoạt động cho các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em ngoài công lập nhằm đảm bảo các cơ sở hoạt động đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các quyền của trẻ em. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn việc thành lập, cấp đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội cho các cơ sở có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Ngọc Quang


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất