fspin Hà Nội: Tăng cường ngăn chặn hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Hà Nội: Tăng cường ngăn chặn hoạt động kinh doanh đa cấp trái phépNgày 7/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3691/UBND-KT về tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép.

Hà Nội: Tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép

Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, nhằm tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa các hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 27/2019/QĐ-UBND của UBND thành phố, ngày 26/12/2019, về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với hoạt động bán hàng đa cấp không phép và hoạt động lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thực hiện các hoạt động huy động tài chính trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo tinh thần Chỉ thị số 21/CT-TTg, ngày 25/5/2020, của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp và người dân trên địa bàn thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn triển khai xây dựng các chương trình thường kỳ, các chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp và cảnh báo người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp.

N.Q

 


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất