Hà Nội: Tăng cường phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giảNgày 10/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3776/UBND-NC, về triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, tại Thông báo kết luận số 254/TB-VPCP, ngày 26/7/2020, của Văn phòng Chính phủ.

Hà Nội: Tăng cường phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hà Nội tăng cường phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của BCĐ 138/CP và BCĐ 389 quốc gia, UBND thành phố yêu cầu các thành viên BCĐ 138 thành phố, các thành viên BCĐ 389 thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ 138/CP, BCĐ 389 quốc gia, chỉ đạo của thành phố về phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tập trung quyết liệt công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, không để phát sinh tiêu cực, tham nhũng, thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các lực lượng chức năng trong thực thi công vụ. Xác định các lĩnh vực công tác này là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài về tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng, đồng thời, phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu; tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của người dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh tội phạm và các điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn. 

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương và các cơ quan thuộc thành phố triển khai các đề án thuộc chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm; các kế hoạch chuyên đề về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam trên địa bàn thành phố.

Dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp ở nhiều nước trên thế giới cũng như tại một số tỉnh, thành phố của nước ta, yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt, chỉ đạo các lực lượng chức năng nâng cao cảnh giác, đề cao hơn nữa trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước, kiên quyết không để xảy ra tình trạng có người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nói chung và vào Hà Nội nói riêng trong thời gian tới.

Tập trung thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, không để người dân bức xúc, giảm niềm tin vào đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại ngay trong chính lực lượng chức năng; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức tha hóa, biến chất tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. Quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “liêm chính, bản lĩnh”, có phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo đúng quy định.

Thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện các dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật đế có biện pháp ngăn chặn, nâng cao chất lượng điều tra khám phá các vụ án. Các cơ quan điều tra phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân các cấp trong điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự, không làm oan sai người vô tội nhưng kiên quyết không để lọt tội phạm; kịp thời truy tố, xét xử những vụ án lớn, được dư luận xã hội quan tâm để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Chủ động rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng cường chế tài xử lý để răn đe, phòng ngừa hiệu quả. Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ; kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, lực lượng chức năng để nâng cao hiệu quả công tác. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tăng cường vai trò của các tổ chức đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí và người dân trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…

N.Q


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất