fspin Hà Nội: Tập huấn công tác xã hội trong trường học và kỹ năng nghề công tác xã hội năm 2020 - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Hà Nội: Tập huấn công tác xã hội trong trường học và kỹ năng nghề công tác xã hội năm 2020UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND, triển khai tập huấn công tác xã hội trong trường học và kỹ năng nghề công tác xã hội cho cán bộ, nhân viên làm công tác xã hội của thành phố năm 2020.

Hà Nội: Tập huấn công tác xã hội trong trường học và kỹ năng nghề công tác xã hội năm 2020

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, UBND thành phố giao Sở LĐ,TB&XH là đơn vị chủ trì triển khai tập huấn. Đơn vị phối hợp gồm Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã. Đối với tập huấn công tác xã hội trong trường học, đối tượng là đại diện Ban giám hiệu, giáo viên đang giảng dạy, làm việc tại các trường học thuộc 3 khối tiểu học, THCS, THPT tại 2 huyện; số lượng người dự kiến tập huấn 330 người; số lớp là 04 lớp; thời gian tập huấn 2 ngày/lớp.

Chương trình tập huấn kỹ năng công tác xã hội, đối tượng là cán bộ, nhân viên làm công tác xã hội tại các huyện, thị xã, các xã, thị trấn; số lượng người tập huấn 724 người; số lớp 07 lớp; thời gian 2 ngày/lớp.

UBND thành phố giao Sở LĐ,TB&XH  là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch. Đồng thời, quyết định mở lớp tập huấn công tác xã hội trong trường học, các lớp tập huấn kỹ năng nghề công tác xã hội. Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát hoạt động của lớp học theo đúng quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở LĐ,TB&XH lựa chọn địa bàn, trường tổ chức các lớp tập huấn và chọn cử cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn. Triệu tập học viên, quản lý học viên và tạo điều kiện về thời gian để cán bộ, giáo viên tham dự đầy đủ các lớp tập huấn theo quy định.

UBND các huyện, thị xã phối hợp với Sở LĐ,TB&XH triệu tập học viên theo thời gian quy định, quản lý học viên thuộc địa bàn trong thời gian học tập. Tạo điều kiện về quỹ thời gian để cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn kỹ năng công tác xã hội theo quy định.

Để tổ chức tốt công tác tập huấn, UBND thành phố yêu cầu việc tổ chức mở lớp, quản lý lớp học theo đúng quy định hiện hành. Tập huấn một số kỹ năng nghề công tác xã hội cơ bản, thiết thực phục vụ cho công việc, phù hợp theo từng loại hình đào tạo của cán bộ, nhân viên, đang làm công tác xã hội. Giảng viên tham gia giảng dạy các lớp tập huấn đảm bảo tiêu chuẩn quy định, có trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung giảng dạy.

Từ Viên - Sơn Hải


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất