fspin Hà Nội: Tập trung thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020 - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Hà Nội: Tập trung thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 5783/UBND-ĐT yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 4/12/2018, của HĐND thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Tập trung thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020

Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 4/12/2019, của HĐND thành phố về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 trên địa bàn thành phố thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố, UBND thành phố yêu cầu: Các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã theo nhiệm vụ của đơn vị, có trách nhiệm tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung nghị quyết; kịp thời đề xuất báo cáo UBND thành phố giải quyết những vướng mắc vượt thẩm quyền.

Căn cứ danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 trên địa bàn thành phố được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết nêu trên; nhu cầu sử dụng đất năm 2020, các điều kiện về đăng ký nhu cầu sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan kiểm tra, đề xuất, trình UBND thành phố ban hành kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện trên địa bàn thành phố; báo cáo UBND thành phố quyết định theo quy định.

N.Q


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất