Hà Nội: Thành lập 2 cụm công nghiệp tại huyện Thường Tín UBND TP Hà Nội đã quyết định về việc thành lập Cụm công nghiệp Thắng Lợi và Cụm công nghiệp Tiền Phong - Giai đoạn 2. Cả 2 cụm công nghiệp trên đều thuộc huyện Thường Tín, với diện tích mỗi cụm hơn 8ha.

Hà Nội: Thành lập 2 cụm công nghiệp tại huyện Thường Tín

Thành lập 2 cụm công nghiệp tại huyện Thường Tín

UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2466/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Thắng Lợi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội và Quyết định số 2468/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Tiền Phong - Giai đoạn 2, huyện Thưòng Tín, thành phố Hà Nội.

Cụ thể, Cụm công nghiệp Thắng Lợi được đặt tại xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội). Diện tích khoảng 8,887ha. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty cổ phần Bất động sản công nghiệp V-Park Thủ đô. Địa chỉ trụ sở chính tại thôn Cẩm Cơ, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam; vốn điều lệ 42 tỷ đồng.

Tổng mức vốn đầu tư khoảng 142,8 tỷ đồng. Trong đó, vốn tự có của chủ đầu tư (25%) hơn 35 tỷ đồng; Vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác là hơn 107 tỷ đồng. Thời gian thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ Quý II/2020 đến Quý II/2022.

Cụm công nghiệp Tiền Phong - Giai đoạn 2, được thành lập tại Xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Diện tích: Khoảng 8,1ha. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng & Đô thị Hoàng Tín. Địa chỉ trụ sở chính tại Cụm công nghiệp làng nghề Văn Tự, xã Văn Tự, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; vốn điều lệ là 85 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư Cụm công nghiệp Tiền Phong - Giai đoạn 2 là hơn 198 tỷ đồng. Trong đó, vốn tự có của chủ đầu tư (20%) là gần 40 tỷ đồng; vốn vay và vốn huy động hợp pháp là gần 159 tỷ đồng.

Trong Thông báo số 2606-TB/TU và Thông báo số 2607-TB/TU cùng được Thành ủy Hà Nội ban hành ngày 25/5/2020, Thường trực Thành ủy Hà Nội đồng thuận việc thành lập 2 cụm công nghiệp tại xã Hoài Đức, gồm: Cụm công nghiệp Dương Liễu (giai đoạn 2) và Cụm công nghiệp Đông La.

Thường trực Thành ủy yêu cầu việc đầu tư các dự án này cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đánh giá tác động môi trường của dự án; xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải rắn công nghiệp và bảo đảm các quy định về hệ thống phòng cháy, chữa cháy; lưu ý hoàn trả các tuyến kênh, mương nội đồng, hạn chế tối đa những ảnh hưởng đến người dân sinh sống và hoạt động sản xuất nông nghiệp trong khu vực...

Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, công tác thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng, giao đất cho chủ đầu tư, cho thuê đất và xác định tiền thuê đất phù hợp với kế hoạch sử dụng đất, quy định của Luật Đất đai và các pháp luật liên quan khác.

Việc thành lập các cụm công nghiệp nêu trên phải bảo đảm phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và các quy hoạch liên quan khác. Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và dự án đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, đầu tư hiện hành của Nhà nước và thành phố...

PV


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất