Hà Nội: Trước 28/7 sẽ có “Xe buýt siêu thị 0 đồng” hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19SPL - Ngày 23/7, Liên đoàn lao động TP Hà Nội đã ban hành Văn bản số 417/LĐLĐ về việc tổ chức mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP đề nghị các Ban Liên đoàn Lao động TP, Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và Báo Lao động Thủ đô khẩn trương triển khai, thực hiện thí điểm mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” để hỗ trợ kịp thời đoàn viên, người lao động trên địa bàn TP bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, số lượng dự kiển triển khai từ 1 đến 2 “Xe buýt siêu thị 0 đồng”. Căn cứ diễn biến thực tế của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP, trước mắt tổ chức triển khai thí điểm thực hiện trong 10 ngày (triển khai trước 28/7/2021). 

Đối tượng hỗ trợ gồm: Đoàn viên, người lao động theo Kế hoạch số 39/KH-LĐLĐ; Người lao động bị ngừng việc, mất việc do ảnh hưởng địch bệnh Covid-19 ở các doanh nghiệp, KCN, CCN, khu nhà trọ công nhân; ưu tiên hỗ trợ nữ CNLĐ đang mang thai, đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi.

Hà Nội: Trước 28/7 sẽ có “Xe buýt siêu thị 0 đồng” hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19

Lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội và Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội trao hỗ trợ cho công nhân lao động bị ảnh hưởng COVID-19. Ảnh: congdoan.vn

Để tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động TP giao Ban Nữ công Liên đoàn Lao động TP là bộ phận thường trực tham mưu Ban Thường vụ triển khai, tổ chức thành công mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” để hỗ trợ kịp thời tới đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP; phối hợp các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở rà soát đối tượng, đăng ký thời gian, số lượng, địa điểm, phương thức tổ chức; tham mưu phân công nhiệm vụ cho các tập thể, cá nhân thực hiện hồ trợ đến đoàn viên, người lao động. 

Đồng thời giao Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tham mưu, chuẩn bị các nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu phục vụ “Xe buýt siêu thị 0 đồng” để hỗ trợ đoàn viên, người lao động; phối hợp Ban Nữ công Liên đoàn Lao động TP tham mưu cân đối, phân phối và triển khai hỗ trợ đảm bảo thiết thực, kịp thời, đúng đối tượng. Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động TP phối hợp Báo Lao động Thủ đô xây dựng Maket trang trí trên xe buýt, trình Thường trực Liên đoàn Lao động TP phê duyệt trước khi triển khai; tham mưu phối hợp Báo Lao động Thủ đô, các cơ quan báo chí T.Ư và TP để truyền thông, tuyên truyền về hoạt động của Liên đoàn Lao động TP. Tổng Công ty Vận tải Hà Nội báo cáo lãnh đạo Tổng Công ty bố trí hỗ trợ từ 1 đến 2 xe buýt (gồm cả lái xe) để sử dụng cho hoạt động của Liên đoàn Lao động TP theo kế hoạch. Báo Lao động Thủ đô chủ trì phối hợp Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và đơn vị quản lý phương tiện, xây dựng maket và thực hiện trang trí xung quanh xe buýt đảm bảo mỹ thuật vả tính truyền thông cao; tổ chức công tác tuyên truyền về hoạt động của Ban Thường vu Liên đoàn Lao động TP./.


Bài liên quan