Hà Nội: Xử lý vi phạm khai thác, tập kết khoáng sản trái phépUBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 4700/UBND-KT ngày 24/9/2020, yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện Văn bản số 1231/TTg-CN, ngày 11/9/2020, của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản và bảo vệ đê điều.

Hà Nội: Xử lý vi phạm khai thác, tập kết khoáng sản trái phép

Hà Nội xử lý vi phạm khai thác, tập kết khoáng sản trái phép

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Văn bản số 1231/TTg-CN, ngày 11/9/2020, của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản và bảo vệ đê điều.

Trong đó, đề nghị chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ đê điều, phòng chống thiên tai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước; phát động các phong trào bảo vệ an toàn đê điều tới tổ chức và quần chúng nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tự giác thực hiện nghiêm túc và tích cực tham gia các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản, bảo vệ đê điều và các vi phạm khác có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn đê điều, hành lang thoát lũ.

Đồng thời, yêu cầu các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết bến bãi kinh doanh, khoáng sản (cát, sỏi) nghiêm chỉnh chấp hành Nghị định số 23/2020/NĐ-CP, ngày 24/2/2020, của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông và Quyết định số 957/QĐ-TTg, ngày 6/7/2020, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030.

Ngoài ra, tăng cường công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát các dự án đang thi công, các bến bãi bốc xếp vật liệu xây dựng; thường xuyên phối hợp giữa chính quyền địa phương, công an, thanh tra tài nguyên khoáng sản trong công tác quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết bến bãi và trong kiểm tra, xử lý vi phạm. Có hình thức xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ sở để xảy ra tình trạng vi phạm kéo dài không xử lý triệt để.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất ngoài bãi sông bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả; phòng ngừa và kịp thời xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản ảnh hưởng đến an toàn đê điều, thoát lũ.

Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều từ khi phát sinh.

N.Q


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất