Hà Nội: Yêu cầu giám sát chặt chẽ quá trình xử lý vi phạm về lĩnh vực đê điềuChi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội vừa có Báo cáo số 1194/BC-CCĐĐ, về tình hình vi phạm Luật Đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Yêu cầu giám sát chặt chẽ quá trình xử lý vi phạm về lĩnh vực đê điều

Ảnh minh họa

Trong tháng 8, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 8 vụ vi phạm pháp luật về đê điều, trong đó, có 4 vụ xây nhà cấp IV, móng, công trình phụ; 1 vụ xây tường chắn, cột trụ cổng; 1 vụ chứa chất vật tư, chất tải lên phạm vi bảo vệ đê: và 2 vụ vi phạm khác.

Các vụ vi phạm này đều được các hạt quản lý đê đã lập biên bản vi phạm và yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật về đê điều đối với các vụ vi phạm nêu trên và gửi tới chính quyền cơ sở để xử lý theo thẩm quyền.

Tính từ ngày 21/12/2019 đến ngày 20/8/2020, trên địa bàn thành phố phát sinh tổng số 47 vụ việc vi phạm pháp luật về đê điều, cơ quan chức năng đã xử lý được 7 vụ, tồn đọng 40 vụ.

Trong tháng, Bộ NN&PTNT, UBND thành phố, Sở NN&PTNT Hà Nội…đã ban hành các văn bản chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, kiến nghị xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội cũng đã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các hạt quản lý đê thực hiện tốt công tác kiểm tra, phát hiện sớm các vụ vi phạm và gửi các văn bản kịp thời tới các cấp chính quyền đề nghị xử lý vi phạm Luật Đê điều xảy ra trên địa bàn.

Các hạt quản lý đê thường xuyên kiểm tra, phát hiện, kịp thời lập biên bản vi phạm, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và kiến nghị chính quyền cơ sở xử lý vi phạm theo thẩm quyền…

Về một số nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới: Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác quản lý nhà nước về đê điều, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND, ngày 13/8/2020, ban hành “Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Tham mưu trình Sở NN&PTNT Hà Nội tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chỉ đạo về xử lý vi phạm pháp luật về đê điều của UBND thành phố theo kế hoạch.

Các hạt quản lý đê thuộc Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội sẽ thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng chuyên trách quản lý đê trong công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, kiến nghị xử lý và giám sát quá trình xử lý vi phạm về lĩnh vực đê điều; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm…

A Hào


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất