Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về nhà ở xã hộiUBND TP Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan khi để xảy ra sai phạm trong việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội (NOXH).

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi các sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các quận, huyện, thị xã về việc tăng cường kiểm tra, giám sát về quản lý, sử dụng NOXH

Cụ thể, UBND TP Hà Nội chỉ đạo sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở nêu trên, các các địa phương có dự án trên địa bàn, lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng NOXH theo quy định của pháp luật.

Trong đó, việc kiểm tra sẽ tập trung vào những vấn đề như xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua NOXH theo quy định.

Việc quản lý sử dụng NOXH của các đối tượng đã được mua, thuê, thuê mua trên địa bàn nhằm xác định các trường hợp bán lại, cho thuê, cho ở nhờ, không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích và tự ý thay đổi thiết kế công trình, căn hộ.

Ngoài ra, lãnh đạo Hà Nội cũng yêu cầu làm rõ việc lập dự toán, xác định giá bán và giá bán thực tế của các chủ đầu tư dự án NOXH; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan khi để xảy ra sai phạm, không xử lý dứt điểm; xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về NOXH nếu có và đề xuất các biện pháp khắc phục.

Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về nhà ở xã hộiLiên quan đến vấn đề này, trước đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm tra, giám sát về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng cho biết, trong thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin về một số tồn tại, bất cập, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng nhà ở xã hội tại một số địa phương như: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk...

Những bất cập được chỉ rõ như đối tượng được mua nhà ở xã hội chưa đúng quy định; việc lập dự toán theo phương án tính giá bán của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội chưa đúng; chủ đầu tư, khách hàng tự thay đổi thiết kế công trình, căn hộ; việc sử dụng căn hộ không đúng mục đích...

Để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục các tồn tại, bất cập nêu trên, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhà ở xã hội nhằm tránh tình trạng lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước; đồng thời chỉ đạo các sở ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng NOXH theo quy định của pháp luật