fspin Hà Tĩnh: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng thuộc cấp bị kiểm điểm vì làm sai quy định. - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Hà Tĩnh: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng thuộc cấp bị kiểm điểm vì làm sai quy định.Vừa qua UBND tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện kết luận số 346/KL-UBND ngày 22/9 của UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng danh sách các cá nhân tổ chức bị kiểm điểm, trong đó gồm có: Ông Trần Tú Anh - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng 8 thuộc cấp ở Phòng Đăng ký kinh doanh và Thanh tra thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện không đúng quy định pháp luật trong thay đổi lần 02 Giấy CNĐKDN cho Công ty Việt - Séc.

Theo kết luận số 346/KL-UBND ngày 22/9 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Kết luận nội dung tố cáo đối với giám đốc Sở Kế hoạc và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh thì việc các cá nhân và tập thế có tên nêu trên bị kiểm điểm khi liên quan đến việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp đổi Giấy CNĐKDN thay đổi lần 02 cho Công ty Việt – Séc khi chưa đủ thành phần hồ sơ theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, việc xử lý đơn thư và tham mưu giải quyết tố cáo của công dân không đúng quy định.

Hà Tĩnh: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng thuộc cấp bị kiểm điểm vì làm sai quy định.

Kết luận số 346/KL-UBND ngày 22/9 của UBND tỉnh Hà Tĩnh

Cụ thể vào năm 2018 Công ty cổ phần Vận tải – Thương mại Đức Huy đã gửi đơn đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh (đơn đề ngày 10/12/2018 và ngày 27/12/2018) khiếu nại về việc Phòng đăng ký kinh doanh cấp đổi giấy CNĐKDN thay đổi tên lần 02 cho Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế Việt – Séc ( gọi tắt là Công ty Việt – Séc) và loại Công ty Đức Huy ra khỏi danh sách cổ đông sáng lập làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty Đức Huy. Do đơn khiếu nại không được giải quyết nên công dân đã làm đơn tố cáo cán bộ Phòng ĐKKD cấp đổi Giấy CNDKDN thay đổi lần hai cho Công ty Việt – Séc là trái quy định pháp luật.

Cũng tại kết luận này, sau khi xác minh thì UBND tỉnh Hà Tĩnh đã công nhận hồ sơ Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 02 của Công ty Việt – Séc do Phòng đăng ĐKKD tiếp nhận còn thiếu Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư năm 2014.

Đối với việc kiểm tra Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mã số *9222/18* ngày 16/10/2018 mà Phòng ĐKKD xác nhận cho Công ty Việt – Séc thì UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có kết luận rằng việc phản ánh các thông tin trong Giấy xác nhận kèm Giấy CNĐKDN thay đổi lần 02 cho Công ty Việt - Séc là chưa phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cũng theo như kết luận số 346 của UBND tĩnh Hà Tĩnh thì việc giải quyết tố cáo của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là chưa đảm bảo quy định của Luật tố cáo năm 2018 và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính Phủ.

Ngoài ra, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có kết luận rằng nội dung công dân tố cáo Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp đổi Giấy CNĐKDN thay đổi lần hai cho Công ty Việt – Séc kèm theo Giấy xác nhận số *9222/18* ngày 16/10/2018 chưa đúng quy định pháp luật là có cơ sở và trách nhiệm này trước hết thuộc về Phòng ĐKKD và các cán bộ xử lý, tham mưu việc cấp đổi Giấy CNĐKKD thay đổi lần 02 cho Công ty Việt – Séc. Bên cạnh đó việc công dân tố cáo Gíam đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh ban hành Kết luận số 546/KL-SKHĐT ngày 17/3/2020 là không đúng quy định của pháp luật.

Hà Tĩnh: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng thuộc cấp bị kiểm điểm vì làm sai quy định.

Kết luận về hồ sơ cấp đổi Giấy CNĐKDN thay đổi lần hai cho Công ty Việt – Séc kèm theo Giấy xác nhận số *9222/18* ngày 16/10/2018

Hà Tĩnh: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng thuộc cấp bị kiểm điểm vì làm sai quy định.

Kết luận của UBND tỉnh về kết luận số 546/KL-SKHĐT ngày 17/3/2020 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh

Đối với biện pháp xử lý UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã nêu rõ rằng đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư phải tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các tập thể và các cá nhân liên quan đến việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp giấy CNĐKDN thay đổi lần 02 cho Công ty Việt – Séc khi chưa đủ thành hồ sơ theo quy định của pháp luật, việc xử lý đơn thư và tham mưu giải quyết tố cáo của công dân không đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh kiểm tra, xác minh làm rõ tính hợp pháp bộ hồ sơ mà Công ty Việt – Séc nộp cho Phòng ĐKKD thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tnh Hà Tĩnh về việc thay đổi vốn điều lệ, tỉ lệ vốn góp và thay đổi thông tin cổ đông sáng lập.

Riêng đối với ông Trần Tú Anh - Giám đốc Sở Kế hoạc và Đầu tư thì được UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc ban hành Kết luận giải quyết tố cáo của công dân chưa đảm bảo nội dung quy định.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

 Danh Tao - Ngọc Hoàng
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất