Hai công chức ăn nhậu bị đăng lên Facebook, tỉnh Bình Phước ra công văn chấn chỉnh(SPL)- Ngày 9/6, UBND tỉnh Bình Phước cho biết đang tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, mạng xã hội Facebook đăng phản ánh Phó phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Phú Riềng và cán bộ địa chính xã Bù Nho (huyện Phú Riềng) ăn nhậu trong giờ hành chính trong khi cả nước đang gồng mình chống dịch Covid-19.

Dù 2 công chức có đơn xin nghỉ làm việc buổi chiều để giải quyết việc gia đình và được lãnh đạo đồng ý, nhưng là cán bộ, đảng viên phải luôn nêu gương trong phòng chống dịch Covid- 19.

Để chấn chỉnh, UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt cán bộ, công chức, người lao động tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc và nâng cao hiệu quả trong thực hiện công vụ, nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc” và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định chống dịch Covid-19.

Hai công chức ăn nhậu bị đăng lên Facebook, tỉnh Bình Phước ra công văn chấn chỉnh

Văn bản của UBND tỉnh Bình Phước về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và công tác phòng, chống dịch Covid – 19.

UBND tỉnh Bình Phước giao Sở Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý theo thẩm quyền và tham mưu UBND tỉnh các trường hợp vi phạm. Nếu để xảy ra vi phạm, Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm.

 


Bài liên quan