HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa Xii, nhiệm kỳ 2016-2021: Dân chủ, Đoàn kết, Trí tuệ, Sôi động và Đổi mới! Ngày 13/4, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021. Với chức năng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, 5 năm qua, HĐND tỉnh ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Đổi mới mạnh mẽ ở tất cả hoạt động, HĐND tỉnh đã có nhiều quyết sách phù hợp, tạo hành lang pháp lý quan trọng và đột phá để UBND tỉnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Về dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế TW Trần Tuấn Anh. Về phía tỉnh Quảng Ngãi có Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy; Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh và lãnh đạo Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh: nhiệm kỳ 2016 - 2021 có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt đại dịch COVID -19 đã có những tác động, ảnh hưởng lớn đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cũng như đời sống Nhân dân trong tỉnh. Dưới sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt và hiệu quả của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi trong 5 năm qua liên tục phát triển, GRDP tăng bình quân hàng năm tăng 4,93% quy mô tổng sản phẩm trong tỉnh gấp khoảng 1,36 lần so với năm 2015, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; an sinh xã hội được đảm bảo. Kết quả đó, có sự đóng góp tích cực, quan trọng và hiệu quả của Hội đồng nhân dân các cấp, trong đó có các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII.

HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa Xii, nhiệm kỳ 2016-2021: Dân chủ, Đoàn kết, Trí tuệ, Sôi động và Đổi mới

 Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân 

05 năm qua, HĐND tỉnh khóa 12 đã tiếp tục khẳng định vị thế, thực hiện tốt vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương. Trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, HĐND tỉnh đã phát huy được trí tuệ tập thể, ngày càng nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng theo luật định. HĐND tỉnh khoá XII đã chú trọng đổi mới toàn diện các lĩnh vực công tác, chất lượng các kỳ họp từng bước được nâng lên, nội dung kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đúng quy trình. Các nghị quyết của HĐND đã thể hiện đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn từng địa phương, đơn vị, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

HĐND tỉnh khóa 12 cũng đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đổi mới phương thức và hình thức tiếp xúc cử tri; kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư, lắng nghe ý kiến cử tri; nghiên cứu, xem xét, giải quyết có hiệu quả, kịp thời những kiến nghị của cử tri, nhất là những yêu cầu dân sinh bức xúc. Gắn công tác tiếp dân với xử lý, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo quy định, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hoạt động chất vấn, giải trình từng bước đi vào nền nếp, trở thành một trong những nội dung quan trọng tại các kỳ họp thường kỳ và giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh. Vấn đề chất vấn, giải trình tập trung vào những việc cụ thể, có tính thời sự, phản ánh sát hơn tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Việc trả lời chất vấn nhìn chung được chuẩn bị nghiêm túc, đúng trọng tâm, cơ bản làm rõ những vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời xác định trách nhiệm cụ thể và đề ra giải pháp khắc phục kịp thời.

HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa Xii, nhiệm kỳ 2016-2021: Dân chủ, Đoàn kết, Trí tuệ, Sôi động và Đổi mới

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2021-2026

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với tất cả các hoạt động. Nâng cao chất lượng các đề án, chương trình, kế hoạch trình HĐND tỉnh để đảm bảo chất lượng các Nghị quyết. Chú trọng công tác thẩm tra, tăng tính phản biện. Các đại biểu tăng cường đi thực tế cơ sở. Trong giám sát chuyên đề, giải trình cần tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc được cử tri quan tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên đã báo cáo tổng kết hoạt động của UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, với tinh thần chủ động, linh hoạt và quyết tâm cao, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện đạt được một số kết quả quan trọng. Kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt khá, hoạt động thương mại - dịch vụ khá sôi nổi; sản xuất công nghiệp - xây dựng được duy trì tốc độ tăng trưởng; công tác thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến, chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt kết quả, thu ngân sách năm sau luôn cao hơn năm trước. Chỉ đạo điều hành thực hiện các nội dung cải cách hành chính đã có nhiều tiến bộ. Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tuân theo quy trình chặt chẽ, dần đi vào nề nếp. Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính có nhiều tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời. Vượt qua những khó khăn, thách thức chưa từng có do dịch bệnh và thiên tai, trong 25 nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu giai đoạn 2016 – 2020, Quảng Ngãi đạt 19 chỉ tiêu, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình đánh giá cao những thành công của HĐND tỉnh Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ qua. Với nhiều điểm nhấn trong đổi mới hoạt động, HĐND tỉnh đã có nhiều quyết định phù hợp, hiệu quả. 5 năm, với hơn 300 nghị quyết, đây là số lượng Nghị quyết lớn, tập trung vào những vấn đề quan trọng của địa phương, liên quan đến an sinh xã hội, những vấn đề trong quá trình triển khai còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ kịp thời. HĐND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã hoàn thành tốt chức năng giám sát tại kỳ họp và giám sát chuyên đề. Qua giám sát đã đặt ra 577 kiến nghị đối với các cơ quan liên quan, giúp cho các cấp, các ngành thấy được những kết quả đạt được cùng những hạn chế trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và có những giải pháp, biện pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém. Quảng Ngãi cũng đã thực hiện tốt lấy phiếu tín nhiệm, đánh giá cán bộ. Các đại biểu HĐND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu của nhân dân, lắng nghe, giải quyết trên 90% ý kiến, kiến nghị của cử tri. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được thực hiện thường xuyên. Đối với UBND tỉnh, trong 5 năm qua cũng đã tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự giám sát của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Vượt qua nhiều khó khăn, Quảng Ngãi cũng đã đạt được những kết quả tích cực. Diện mạo kinh tế, xã hội ngày càng đổi mới. Đây là nền tảng để Quảng Ngãi làm tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ tới.

Về nhiệm vụ trong 5 năm đến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh, HĐND tỉnh Quảng Ngãi cần tiếp tục nâng cao chất lượng họat động. Muốn vậy phải lựa chọn được những đại biểu chất lượng. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 phải lựa chọn được những đại biểu ưu tú, xứng đáng, có tâm, có tầm để bầu vào HĐND các cấp. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng từ nay đến ngày 23/5.

Tổng kết hoạt động của HĐND, 150 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được nhận bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh.
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất