Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp tại Lai ChâuTrong 14 tỉnh miền núi phía Bắc, Lai Châu được đánh giá là một trong những địa phương gặp nhiều khó khăn nhất trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, với chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp thuộc tốp đầu cả nước, đến nay, ngành nông nghiệp tỉnh đã đạt được những thành tựu vượt bậc, góp phần quan trọng vào sự thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

Tỉnh Lai Châu có tổng diện tích trên 9.000 km2, trong đó diện tích đất nông - lâm nghiệp chiếm trên 52%. Dù có nhiều lợi thế về mặt khí hậu, thuận lợi cho việc phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao nhưng trong giai đoạn sau khi chia tách năm 2004, nền nông nghiệp của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, quy mô sản xuất nông - lâm nghiệp nhỏ lẻ, sản xuất còn lạc hậu.

Nhận thức rõ được vị trí, tầm quan trọng của lĩnh vực nông - lâm nghiệp đối với sự nghiệp xây dựng kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, anh ninh của tỉnh, từ nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung đầu tư, khai thác tiềm năng của địa phương. Trong đó, Tỉnh ủy đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, dự án về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Trong từng giai đoạn, nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra các nghị quyết chuyên đề về xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bền vững.

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp tại Lai Châu

Người dân thị trấn Tân Uyên (huyện Tân Uyên) thu hái chè. Ảnh: Phan Lâm

Đặc biệt, thời gian qua, Tỉnh ủy Lai Châu đã ban hành 2 Nghị quyết chuyên đề là Nghị quyết số 05-NQ/TU về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 03-NQ/TU về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Trên cơ sở Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã dự thảo cơ chế, chính sách và HĐND tỉnh đã ban hành 2 Nghị quyết là Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025... 

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp tại Lai Châu

Vườn cam xã Bản Giang, huyện Tam Đường.Ảnh: Bảo Ngọc 

Cấp uỷ, chính quyền các cấp đã cụ thể hoá thành các nghị quyết, chương trình, đề án về phát triển nông nghiệp và tập trung triển khai thực hiện; chỉ đạo đẩy nhanh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất, thúc đẩy ứng dụng sâu rộng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin vào sản xuất…

Đến nay, tình hình kinh tế - xã hội nói chung, nền nông nghiệp tỉnh Lai Châu nói riêng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng Lai Châu là một trong những tỉnh có mức tăng trưởng kinh tế đạt khá (đạt 4,05%); tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người ước đạt 43,34 triệu đồng, vượt 8,3% so với kế hoạch. Sản lượng lương thực đạt 220 nghìn tấn, chú trọng bảo vệ và phát triển rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 50,5%, vượt 0,4 điểm % kế hoạch.

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp tại Lai Châu

Lai Châu đang hình thành các vùng trồng cây công nghiệp, cây ăn quả hàng hóa tập trung

Chương trình nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP được quan tâm thực hiện, trong năm 2020, tỉnh có 1 huyện, 4 xã hoàn thành nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 38 xã, chiếm tỷ lệ 40,4% tổng số xã; 47 sản phẩm OCOP được công nhận. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 16,49%, có 2 huyện được công nhận thoát nghèo... 

Những kết quả đạt được cho thấy sự nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu trong xây dựng nền nông nghiệp tại địa phương. Đồng thời khẳng định tính hiệu quả trong các chính sách hỗ trợ nông nghiệp mà tỉnh đã ban hành.

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp tại Lai Châu

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng và các đồng chí trong Đoàn công tác thị sát tại xã Mường So, huyện Phong Thổ.  

Trong buổi làm việc mới đây giữa tỉnh Lai Châu với Bộ NN&PTNT, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã khẳng định: Trong 14 tỉnh miền núi phía Bắc, Lai Châu là tỉnh khó khăn nhất, nhưng lại là tỉnh có thành tích nổi bật, đặc biệt là tỉnh có chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp thuộc tốp đầu cả nước; là tỉnh đầu nguồn sông Đà, có 2 nhà máy thủy điện lớn nên thu từ dịch vụ môi trường rừng lớn nhất cả nước; diện tích rừng lớn thứ 2 khu vực Miền núi phía Bắc; là trung tâm của mắc ca, cao su khu vực miền núi phía Bắc; xây dựng nông thôn mới có nhiều cố gắng...

Thời gian tới, Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh Lai Châu trong phát huy lợi thế về nông nghiệp, ưu tiên nguồn vốn, hỗ trợ nông dân và hỗ trợ các vùng còn gặp nhiều khó khăn tại địa phương…

Cùng với sự hỗ trợ từ các bộ, ngành và chính sách, hướng đi đúng đắn của tỉnh, những kết quả mà Lai Châu đã đạt được sẽ trở thành tiền đề giúp địa phương tiếp tục có sự bứt phá đi lên trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp, góp phần quan trọng vào sự thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất