Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng khiếu nại quyết định tạm đình chỉ công tác(PLVN)- Báo Pháp luật Việt Nam nhận được đơn phản ánh của ông Lê Vinh Danh - Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng về việc tạm đình chỉ công tác theo Quyết định số: 1228/QĐ-TLĐ, ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ông Danh cho rằng quyết định này thiếu cơ sở pháp lý, chưa đúng thẩm quyền.

Theo quyết định số 1228/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: “Tạm đình chỉ công tác đối với đồng chí Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng để kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm do có các khuyết điểm, vi phạm theo thông báo số 788-TB/UBKTTU, ngày 22/7/2020 của Uỷ ban kiểm tra Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày”.

Tuy nhiên, ngay sau khi có quyết định số 1228/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Danh cho biết có nhiều điểm chưa đúng căn cứ pháp lý: Về thẩm quyền, theo quy định của Luật Giáo dục đại học đã được sửa đổi, bổ sung năm 2018 thì thẩm quyền quyết định nhân sự Hiệu trưởng thuộc về Hội đồng trường (tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan). Như vậy, việc Tổng Liên đoàn lao động ra Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Danh và phân công người tạm quản lý là chưa đúng thẩm quyền, có phần lạm quyền của Hội đồng trường. Đối với căn cứ Luật Viên chức và Nghị định 27/2012/NĐ-CP được trích dẫn, hình thức tạm đình chỉ công tác đối với viên chức là 15 ngày, trường hợp đặc biệt được kéo dài không quá 30 ngày.

Ông Lê Vinh Danh, đã gửi đơn khiếu nại tới Thủ tướng Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông. Theo ông Danh, nếu theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 43, Nghị định 59/2019 của Chính phủ về hướng dẫn Luật Phòng chống tham nhũng thì “chưa đủ căn cứ ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với tôi theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng" và "hiện chưa có bất kỳ cơ sở, căn cứ nào thể hiện tôi có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng...”.

Ông Danh cũng cho rằng kết luận số: 788-TB/UBKTTU của Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM (về việc thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với ông Lê Vinh Danh) và công văn số: 1772-CV/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM (về một số vấn đề liên quan đến Trường Đại học Tôn Đức Thắng) là các văn bản kiểm tra, kết luận thuộc về tổ chức Đảng, không phải là một trong các cơ sở để tạm đình chỉ công tác theo Khoản 2, Điều 43, Nghị định 59/2019 của Chính phủ.

Ông Danh khá bức xúc: “Quy định của Đảng là nếu trường hợp kết quả kiểm tra có vi phạm thì xem xét, xử lý kỷ luật về Đảng, độc lập so với hoạt động làm việc,vận hành, thực hiện công việc của Đảng viên tại đơn vị”, thế nhưng Tổng LĐLĐVN lại dựa vào kết luật kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP. Hồ Chí Minh để làm căn cứ ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với tôi, điều này là áp đặt, thiếu tính khách quan, trong khi Ủy ban kiểm tra Thành ủy TPHCM còn đang đề nghị xem xét hình thức xử lý, ở mức nào. Điều càng làm cho tôi và Giảng viên, sinh viên trong trường thấy khó hiểu hơn khi quyết định tạm đình chỉ công tác của tôi là ngày 21/08/2020, còn quyết định về việc thành lập Hội đồng kỷ luật tôi lại là ngày 24/08/2020. Điều đó khác nào Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc “tiền trảm hậu tấu”.

Trước đó, Ngày 21/8/2020, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã công bố quyết định tạm đình chỉ công tác 90 ngày đối với ông Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Lê Vinh Danh. Căn cứ kết luận kiểm tra vào cuối tháng 7, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh đã quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy trường Đại học Tôn Đức Thắng trong thời hạn 90 ngày đối với ông Danh. Sau một thời gian xem xét, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thống nhất tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Vinh Danh để kiểm điểm về mặt chính quyền theo quy định.

Cần làm rõ quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng

Theo kết luận số: 788-TB/UBKTTU của UBKT Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, ông Lê Vinh Danh có khuyết điểm, vi phạm trong chỉ đạo xây dựng, ban hành quy chế làm việc và các quy chế, quy định của Trường có nội dung không đầy đủ, không bám sát quy định của Đảng, pháp luật; không tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2015-2017 để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền, dẫn đến việc Trường tiếp tục thực hiện các nội dung Đề án đến năm 2019 chưa đảm bảo cơ sở pháp lý.

Với các cơ sở trên, ông Danh cho rằng quyết định số: 1288/QĐ-TLĐ được ban hành không đúng quy định của pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tôi cũng như việc điều hành hoạt động của trường Đại học Tôn Đức Thắng và ông cũng có kiến nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1228/QĐ-TLĐ ngày 21/08/2020 về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông.

Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục theo dõi và thông tin tới bạn đọc trong các số tiếp theo!

Trần Thao
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất