fspin Hỗ trợ giảm giá nước sinh hoạt cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Hỗ trợ giảm giá nước sinh hoạt cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19Ngày 7/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4305/UBND-KT, về hỗ trợ để giảm giá nước sinh hoạt cho một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Hỗ trợ để giảm giá nước sinh hoạt cho một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ảnh minh họa

Xét đề nghị của Sở Tài chính về việc hỗ trợ để giảm giá nước sạch sinh hoạt cho một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, UBND thành phố hoan nghênh và khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nước sạch (đơn vị cấp nước) trên địa bàn thành phố chủ động, tích cực ủng hộ và triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ trương của UBND thành phố về việc tháo gỡ khó khăn cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội, với tinh thần cùng chung tay chống dịch Covid-19.

UBND thành phố thống nhất đề xuất của các đơn vị cấp nước về việc hỗ trợ để giảm giá cho một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cụ thể, hỗ trợ để giảm giá 100% cho một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; bao gồm: Các cơ sở cách ly, khám chữa tập trung bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố; các hộ dân thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo quy định của thành phố Hà Nội) ở mức sinh hoạt 1 (tối đa 10m3/hộ gia đình). Thời gian thực hiện trong 3 tháng (tháng 4, 5, 6) và sẽ được hỗ trợ để giảm giá tương ứng tại các kỳ hóa đơn tiếp theo. Nguồn kinh phí hỗ trợ của các doanh nghiệp cấp nước tự đảm bảo, ngân sách không cấp bù.

UBND thành phố đề nghị các đơn vị cấp nước: Tổ chức triển khai thực hiện việc hỗ trợ để giảm giá 100% cho một số đối tượng được hỗ trợ, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch. UBND các quận, huyện, thị xã cung cấp danh sách các hộ gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo cho các đơn vị cấp nước; tuyên truyền, khuyến khích các đơn vị cấp nước trên địa bàn triển khai thực hiện theo chủ trương của Chính phủ, thành phố về việc hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, thống nhất với Sở Y tế cung cấp danh sách các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế khám chữa bệnh tập trung bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố cho các đơn vị cấp nước.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp vướng mắc bất cập, các đơn vị cấp nước có văn bản gửi Sở Tài chính để chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Cục thuế thành phố và các sở, ngành có liên quan để tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND thành phố theo quy định.

PV


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất