Học sinh Hà Nội tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9/2020Ngày 19/8, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3635/QĐ-UBND về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với cấp giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo duc thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Học sinh Hà Nội tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9/2020

Học sinh Hà Nội tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9/2020

Cụ thể, ngày tựu trường của tất cả các cấp học, ngành học sớm nhất vào ngày 01/9/2020 (thứ Ba). Thống nhất toàn thành phố tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2020 (thứ Bảy). Kết thúc học kỳ I trước ngày 16/01/2021, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2021 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) trước ngày 15/6/2021. Hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trước ngày 31/7/2021. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 tại Quyết định này; đề xuất UBND Thành phố quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt; quyết định và thực hiện trách nhiệm theo thẩm quyền quy định tại Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

A Hào


Bài liên quan