Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Tiên phong đổi mới và sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng caoTrên 100.000 kỹ sư, cử nhân, trên 10.000 thạc sỹ và hơn 600 tiến sỹ đã được đào tạo dưới mái trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Với gần 80 chương trình đào tạo đại học, 22 chương trình đào tạo thạc sỹ và 18 chương trình đào tạo tiến sỹ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn nỗ lực, tiên phong đổi mới và sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng tới đạt chuẩn quốc tế cho nước nhà.

Nghiên cứu khoa học là sức sống của trường đại học 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam xác định nghiên cứu khoa học là nền tảng, động lực của mọi hoạt động trong trường đại học. Khi thực hiện tốt nghiên cứu khoa học sẽ giúp nâng cao trình độ và chất lượng của giảng viên, nhà khoa học cũng như của sinh viên Học viện.

Trên cơ sở kế thừa truyền thống đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu đất nước của Học viện, cùng với việc phát huy cao độ quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã phát triển Học viện theo hướng tích hợp chặt chẽ đào tạo với nghiên cứu khoa học theo mô hình đại học nghiên cứu tiên tiến, đào tạo gắn với nghiên cứu và thông qua nghiên cứu. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ, giảng viên trẻ, sinh viên luôn được Học viện Nông nghiệp Việt Nam quan tâm và triển khai đồng bộ, toàn diện từ cấp cơ sở đến cấp Học viện. Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, tuổi trẻ Học viện đã phát huy được trí tuệ, năng lực sáng tạo, khả năng tiếp cận và từng bước làm chủ khoa học công nghệ ở các cương vị công tác.

 

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Tiên phong đổi mới và sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Các mô hình khoa học công nghệ được Học viện chú trọng xây dựng và phát triển  

Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Tiên phong đổi mới và sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Sinh viên Học viện được học tập trong môi trường năng động, phát huy tính chủ động, sáng tạo

Học viện Nông nghiệp Việt Nam xây dựng các chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra, trên cơ sở điều tra nhu cầu của thị trường lao động, yêu cầu của các doanh nghiệp sử dụng lao động và phản hồi của các cựu sinh viên. Hiện tại Học viện có 5 chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh và đặc biệt mở thêm 9 ngành đào tạo theo nhu cầu của xã hội. Sinh viên tốt nghiệp phải đạt đủ điều kiện về trình độ tiếng Anh và phải hoàn thành 6 tín chỉ kỹ năng mềm. Đây là những điểm đặc sắc trong chiến lược phát triển đào tạo của Học viện trong suốt thời gian vừa qua. 

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế 

Công tác Hợp tác quốc tế đã thực sự mang lại hiệu quả tích cực và đã thúc đẩy Nghiên cứu Khoa học và đào tạo của Học viện trong bối cảnh hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao uy tín, chất lượng và vị thế của Học viện với các đối tác quốc tế, tăng cường và hiện đại hóa cơ sở vật chất của Học viện. Trong năm học vừa qua, Học viện đã đấu thầu thành công mới 06 chương trình, đề tài quốc tế; đã và đang triển khai 25 chương trình dự án hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu do các tổ chức và đối tác quốc tế tài trợ: Ủy ban Châu Âu, Nhật Bản, Đại sứ quán Ailen, Ngân hàng Thế giới, Jaca, Koica.... Hàng năm, Học viện tổ chức thành công các chương trình Summer School, trao đổi sinh viên cho hàng trăm sinh viên Học viện và sinh viên đến từ các trường đại học Châu Âu, Úc và Châu Á; tiếp nhận và đào tạo gần 200 sinh viên quốc tế (Lào, Campuchia, Angola, Mozambich, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc) đến học tập dài hạn bậc đại học và sau đại học tại Học viện.

Đặc biệt, Học viện đã được chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới phê duyệt dự án “Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” với tổng vốn vay ưu đãi là 54,2 triệu USD, dự án đã khởi công từ tháng 6/2020 và hiện đang khẩn trương tiến hành thi công các hạng mục xây lắp để đến năm 2022 sẽ nghiệm thu đưa các công trình trọng điểm vào sử dụng, phục vụ đào tạo và Nghiên cứu Khoa học.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Tiên phong đổi mới và sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Học viện hợp tác với 03 trường đại học của Hàn Quốc, Mỹ thực hiện chương trình đồng cấp bằng

 

Tiên phong trong kiểm định chất lượng 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một trong những cơ sở giáo dục đại học đầu tiên triển khai kiểm định chất lượng đào tạo. Kiểm định chất lượng được coi là một yếu tố tiên quyết để đảm bảo mục tiêu đào tạo chất lượng cao tại Học viện. Cho đến nay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã ban hành bộ tiêu chí kiểm định chất lượng nội bộ cho các đơn vị thành viên, kiểm định các chương trình đào tạo và triển khai đánh giá bài giảng của giảng viên. Hoạt động kiểm định chất lượng đào tạo không chỉ trở thành hoạt động thường xuyên, mà còn được phát triển lên trở thành văn hoá chất lượng trong Học viện. 

Năm 2017, Học viện là một trong hai trường đại học có tỉ lệ tiêu chí đạt chứng nhận kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo cao nhất. Hiện nay, Học viện có hai chương trình đào tạo đạt kiểm định theo tiêu chuẩn chất lượng Đông Nam Á AUN, sắp tới Học viện sẽ kiểm định 5 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn chất lượng Đông Nam Á AUN và sẽ kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế QS.

Kiên trì với mục tiêu đào tạo chất lượng cao, không ngừng đổi mới, sáng tạo với những giải pháp mới, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã được xã hội đánh giá cao, có tính thích ứng nghề nghiệp tốt trong môi trường lao động nhiều cạnh tranh gay gắt hiện nay. Năng lực tư duy và phương pháp giải quyết vấn đề là một thế mạnh nổi bật của sinh viên trưởng thành từ mái nhà Học viện. Gần 90% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp từ 6 tháng đến 1 năm, đặc biệt nhiều dự án khởi nghiệp nông nghiệp thành công, khẳng định chất lượng trong đào tạo của Học viện.

 
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất