Hội thảo cấp quốc gia về cải cách tư pháp trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCNSáng 17/01, tại Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp”.

Các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng đề án; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó trưởng Ban Chỉ đạo đề án; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đồng chủ trì hội thảo. Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học.

Về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Hội thảo cấp quốc gia về cải cách tư pháp trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCNChủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị chủ trì Hội thảo. Ảnh TTXVN

Đây là hội thảo cấp quốc gia thứ hai trong kế hoạch các hội thảo mà Ban Chỉ đạo đề án sẽ tổ chức để tập hợp các ý kiến, quan điểm, đóng góp về lý luận khoa học cũng như thực tiễn cho việc hình thành và hoàn thiện đề án Nhà nước pháp quyền. Riêng với chủ đề cải cách tư pháp, đây là lần đầu tiên tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với quy mô lớn như vậy.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là hội thảo quốc gia thứ hai của Đề án, tiếp nối hội thảo quốc gia lần thứ nhất về “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, được tổ chức vào ngày 11/12/2021 tại Hà Nội.

Hội thảo được tổ chức vào thời điểm cả nước vừa thực hiện thành công các nhiệm vụ công tác năm 2021, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn do COVID-19. 

Hội thảo cấp quốc gia về cải cách tư pháp trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh Báo Đà Nẵng

Cũng trong năm 2021, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các cơ quan, tổ chức có liên quan tích cực triển khai việc xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” để trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong tháng 10/2022.

Trong đó, “xây dựng chiến lược cải cách tư pháp” là một trong những nội dung trọng tâm của Đề án, là vấn đề có tính cấp thiết trong giai đoạn hiện nay như các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học tại hội thảo lần thứ nhất đã thống nhất đánh giá.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kết quả tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020" cho thấy, công tác cải cách tư pháp đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tư pháp và cải cách tư pháp được nâng lên rõ rệt.

Tổ chức bộ máy chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan tư pháp được kiện toàn, đổi mới; chất lượng hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động tư pháp được xã hội hóa, đạt kết quả tích cực; hợp tác quốc tế về tư pháp được mở rộng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong công tác tư pháp và cải cách tư pháp thời gian qua, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đặt ra nhiệm vụ “xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; đồng thời khẳng định “hoạt động tư pháp phải có trọng trách bảo vệ công lý, bảo vệ lợi ích của Nhà nước".

Đây là yêu cầu cấp bách, vừa là mục tiêu, nhiệm vụ lâu dài của cải cách tư pháp, là nội dung “cốt lõi” của “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Vì vậy, tại hội thảo lần này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, luận giải rõ, sâu sắc, khoa học những vấn đề lý luận về tư pháp và cải cách tư pháp hiện đang còn có cách hiểu, nhận thức khác nhau, để từ đó tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong lý luận, nhận thức đã làm ảnh hưởng đến việc thể chế hóa và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp thời gian qua. Ngoài ra, tập trung trao đổi, thảo luận, tìm ra giải pháp để khắc phục có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc và hạn chế, bất cập trong thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW.

Đồng thời, dự báo đúng tình hình, từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất, gợi ý về định hướng mục tiêu, quan điểm, phương hướng cải cách tư pháp đúng đắn, khả thi; chỉ ra lộ trình thực hiện phù hợp, xác định, phân định rõ những giải pháp đột phá, giải pháp chiến lược về cải cách tư pháp, theo các giai đoạn 2021-2030 và 2030-2045, hướng tới xây dựng một nền tư pháp thực sự chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân như Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.