fspin Hội thảo "Công tác đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Luật 20 năm xây dựng và phát triển" - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Hội thảo "Công tác đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Luật 20 năm xây dựng và phát triển"Ngày 4/11/2020, tại Hội trường A, Trường Đại học Kinh tế - Luật ( Đại học Quốc Gia TP.HCM ) đã diễn ta Hội thảo "Công tác đào tạo của Trường Đại Học Kinh Tế - Luật 20 năm xây dựng và phát triển”.

Hội thảo Công tác đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Luật 20 năm xây dựng và phát triển

Toàn cảnh Hội thảo

Nhằm nhìn lại chặng đường 20 năm qua của hoạt động đào tạo tại trường Đại học Kinh tế - Luật và định hướng các hoạt động phát triển đào tạo đại học và sau đại học, UEL đã tổ chức Hội thảo "Công tác đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Luật 20 năm xây dựng và phát triển".

Hội thảo có sự tham dự của PGS. TS Vũ Hải Quân – Bí Thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM; lãnh đạo Ban Đại học, Ban Sau đại học, lãnh đạo các trường thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM.

Hội thảo Công tác đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Luật 20 năm xây dựng và phát triển

PGS. TS Vũ Hải Quân – Bí Thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM

Hội thảo là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) với các hoạt động kết nối, giao lưu các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động và người học của Trường, tăng cường sự gắn bó thể hiện sự Đột phá trong quá trình phát triển của UEL trong suốt 20 năm.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu trưởng Nhà trương cho biết,  trong 20 năm xây dựng và phát triển, công tác phát triển các chương trình đào tạo, đề án đào tạo, công tác tuyển sinh, xây dựng kế hoạch và quản lý đào tạo, các hoạt động phục vụ đào tạo,… ngày càng hoàn thiện, hiệu quả, đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng cho sự phát triển và khẳng định vị thế của Trường. Bên cạnh đó những đột phá trong chương trình đào tạo, đại trà hóa chương trình chất lượng cao  tiến tới đại trà hóa chương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh. Do đó Trường sẽ chú trọng phát triển hơn nữa đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo và thích ứng với chương trình quốc tế.

Tiếp đó, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo phát biểu đề dẫn, PGS.TS Lê Tuấn Lộc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường cho biết trong Hội thảo lần này đề nghị các thầy cô, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các đại biểu, tiếp tục có những ý kiến thảo luận đóng góp để làm rõ hơn các nội dung như: Thành tựu, tồn tại, hạn chế trong công tác đào tạo đại học, sau đại học, liên kết quốc tế của UEL trong 20 năm xây dựng và phát triển; vai trò của công tác đào tạo trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược của nhà trường; Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, công tác đào tạo của trường; ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý đào tạo; công tác liên kết quốc tế và tổ chức hoạt động đào tạo đại học, sau đại học tại các địa phương và các xu hướng phát triển đại học và những vấn đề thay đổi trong công tác đào tạo, định hướng kế hoạch chiến lược phát triển đào tạo, giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo của nhà trường.

Hội thảo Công tác đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Luật 20 năm xây dựng và phát triển

PGS.TS Lê Tuấn Lộc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường

Hội thảo đã lắng nghe các báo cáo: 
- Tham luận 1: Công tác đào tạo đại học chính quy: nhìn lại 20 năm và định hướng, giải pháp phát triển trong bối cảnh mới (TS Nguyễn Thanh Trọng  – Trưởng phòng Đào tạo);
- Tham luận 2: Đào tạo sau đại học: 20 năm nhìn lại và định hướng giai đoạn 2020 – 2025. (ThS Nguyễn Thị Lài  – Phó Trưởng phòng Sau Đại học);
- Tham luận 3: Vai trò của công tác sinh viên đối với sự phát triển hoạt động đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM. (ThS Võ Văn Trọng  – Trưởng phòng Công tác sinh viên);
- Tham luận 4: Nâng cao chất lượng đào tạo bậc đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán trong bối cảnh hội nhập. (TS Hồ Xuân Thủy  – Phó trưởng khoa phụ trách khoa Kế toán - Kiểm toán);

- Tham luận 5: Vai trò của Hợp tác doanh nghiệp và Hợp tác quốc tế trong việc nâng cao chất lượng đào tạo trong thời kỳ hội nhập ở Khoa Hệ thống thông tin.(TS Lê Hoành Sử  – Trưởng khoa Hệ thống thông tin).

Công tác đào tạo hiện nay và trong giai đoạn tới cũng đối diện với những thách thức lớn. Chính vì vậy, Hội thảo lần này không chỉ nhìn lại, đánh giá các kết quả đạt được trong công tác đào tạo 20 năm qua mà còn xác định những tồn tại, hạn chế, những vấn đề đang đặt ra và đề xuất những định hướng, giải pháp phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Trong khuôn khổ của Hội thảo, các đại biểu đã có những ý kiến thảo luận, đóng góp để làm rõ các thành tựu, tồn tại, hạn chế trong công tác đào tạo đại học, sau đại học, liên kết quốc tế,… của UEL trong 20 năm xây dựng và phát triển. Vai trò của công tác đào tạo trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược của Trường. Và đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đào tạo tại Trường; Định hướng kế hoạch chiến lược phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo của Trường;..

Trường Đại học Kinh tế - Luật được thành lập theo Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 24/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân của Trường Đại học Kinh tế - Luật là Khoa Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), được thành lập theo quyết định số 441/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 06/11/2000 của Giám đốc ĐHQG-HCM. Việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Luật có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển ĐHQG-HCM thành trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến, làm nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

Trường đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao, trong đó có một số chuyên gia đầu ngành có uy tín, đáp ứng được yêu cầu đào tạo và nghiên cứu theo hướng chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý. Đồng thời với việc xây dựng đội ngũ, cơ cấu tổ chức của Trường ngày càng được mở rộng và hoàn thiện. Tính đến ngày 30/10/2014, tổng số cán bộ, viên chức và nhân viên của Trường là 349: trong đó có 227 giảng viên và 122 chuyên viên, nhân viên. Đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ sau đại học chiếm gần 90%, trong đó có 1 giáo sư, 10 phó giáo sư, 56 tiến sĩ, 143 thạc sĩ; hơn 45% (chủ yếu là cán bộ trẻ) được đào tạo sau đại học ở nước ngoài; 25% cán bộ có khả năng giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tham gia giảng dạy trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

 

Hội thảo "Công tác đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Luật 20 năm xây dựng và phát triển"

T/h: Trí Nhân ( Nguồn:  Phòng đào tạo, CCA)

Ngày 4.11.2020 tại Hội trường A, Trường Đại học Kinh tế - Luật ( Đại học Quốc Gia TP.HCM ) đã diễn ta Hội thảo "Công tác đào tạo của Trường Đại Học Kinh Tế - Luật 20 năm xây dựng và phát triển”.

Nhằm nhìn lại chặng đường 20 năm qua của hoạt động đào tạo tại trường Đại học Kinh tế - Luật và định hướng các hoạt động phát triển đào tạo đại học và sau đại học, UEL đã tổ chức Hội thảo "Công tác đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Luật 20 năm xây dựng và phát triển".

Hội thảo có sự tham dự của PGS. TS Vũ Hải Quân – Bí Thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM; lãnh đạo Ban Đại học, Ban Sau đại học, lãnh đạo các trường thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM.

Hội thảo là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) với các hoạt động kết nối, giao lưu các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động và người học của Trường, tăng cường sự gắn bó thể hiện sự Đột phá trong quá trình phát triển của UEL trong suốt 20 năm.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu trưởng Nhà trương cho biết,  trong 20 năm xây dựng và phát triển, công tác phát triển các chương trình đào tạo, đề án đào tạo, công tác tuyển sinh, xây dựng kế hoạch và quản lý đào tạo, các hoạt động phục vụ đào tạo,… ngày càng hoàn thiện, hiệu quả, đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng cho sự phát triển và khẳng định vị thế của Trường. Bên cạnh đó những đột phá trong chương trình đào tạo, đại trà hóa chương trình chất lượng cao  tiến tới đại trà hóa chương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh. Do đó Trường sẽ chú trọng phát triển hơn nữa đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo và thích ứng với chương trình quốc tế.

Tiếp đó, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo phát biểu đề dẫn, PGS.TS Lê Tuấn Lộc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường cho biết trong Hội thảo lần này đề nghị các thầy cô, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các đại biểu, tiếp tục có những ý kiến thảo luận đóng góp để làm rõ hơn các nội dung như: Thành tựu, tồn tại, hạn chế trong công tác đào tạo đại học, sau đại học, liên kết quốc tế của UEL trong 20 năm xây dựng và phát triển; vai trò của công tác đào tạo trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược của nhà trường; Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, công tác đào tạo của trường; ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý đào tạo; công tác liên kết quốc tế và tổ chức hoạt động đào tạo đại học, sau đại học tại các địa phương và các xu hướng phát triển đại học và những vấn đề thay đổi trong công tác đào tạo, định hướng kế hoạch chiến lược phát triển đào tạo, giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo của nhà trường

Hội thảo đã lắng nghe các báo cáo: 
- Tham luận 1: Công tác đào tạo đại học chính quy: nhìn lại 20 năm và định hướng, giải pháp phát triển trong bối cảnh mới (TS Nguyễn Thanh Trọng  – Trưởng phòng Đào tạo);
- Tham luận 2: Đào tạo sau đại học: 20 năm nhìn lại và định hướng giai đoạn 2020 – 2025. (ThS Nguyễn Thị Lài  – Phó Trưởng phòng Sau Đại học);
- Tham luận 3: Vai trò của công tác sinh viên đối với sự phát triển hoạt động đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM. (ThS Võ Văn Trọng  – Trưởng phòng Công tác sinh viên);
- Tham luận 4: Nâng cao chất lượng đào tạo bậc đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán trong bối cảnh hội nhập. (TS Hồ Xuân Thủy  – Phó trưởng khoa phụ trách khoa Kế toán - Kiểm toán);

- Tham luận 5: Vai trò của Hợp tác doanh nghiệp và Hợp tác quốc tế trong việc nâng cao chất lượng đào tạo trong thời kỳ hội nhập ở Khoa Hệ thống thông tin.(TS Lê Hoành Sử  – Trưởng khoa Hệ thống thông tin).

Công tác đào tạo hiện nay và trong giai đoạn tới cũng đối diện với những thách thức lớn. Chính vì vậy, Hội thảo lần này không chỉ nhìn lại, đánh giá các kết quả đạt được trong công tác đào tạo 20 năm qua mà còn xác định những tồn tại, hạn chế, những vấn đề đang đặt ra và đề xuất những định hướng, giải pháp phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Trong khuôn khổ của Hội thảo, các đại biểu đã có những ý kiến thảo luận, đóng góp để làm rõ các thành tựu, tồn tại, hạn chế trong công tác đào tạo đại học, sau đại học, liên kết quốc tế,… của UEL trong 20 năm xây dựng và phát triển. Vai trò của công tác đào tạo trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược của Trường. Và đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đào tạo tại Trường; Định hướng kế hoạch chiến lược phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo của Trường;..

Trường Đại học Kinh tế - Luật được thành lập theo Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 24/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân của Trường Đại học Kinh tế - Luật là Khoa Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), được thành lập theo quyết định số 441/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 06/11/2000 của Giám đốc ĐHQG-HCM. Việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Luật có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển ĐHQG-HCM thành trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến, làm nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

Trường đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao, trong đó có một số chuyên gia đầu ngành có uy tín, đáp ứng được yêu cầu đào tạo và nghiên cứu theo hướng chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý. Đồng thời với việc xây dựng đội ngũ, cơ cấu tổ chức của Trường ngày càng được mở rộng và hoàn thiện. Tính đến ngày 30/10/2014, tổng số cán bộ, viên chức và nhân viên của Trường là 349: trong đó có 227 giảng viên và 122 chuyên viên, nhân viên. Đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ sau đại học chiếm gần 90%, trong đó có 1 giáo sư, 10 phó giáo sư, 56 tiến sĩ, 143 thạc sĩ; hơn 45% (chủ yếu là cán bộ trẻ) được đào tạo sau đại học ở nước ngoài; 25% cán bộ có khả năng giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tham gia giảng dạy trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

Hoạt động đào tạo không ngừng phát triển, Trường đang đào tạo 15 chương trình giáo dục ở trình độ đại học, 8 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, 4 chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, gần 6.500 sinh viên hệ chính quy, gần 900 học viên cao học và hơn 80 nghiên cứu sinh. Để nâng cao chất lượng đào tạo khi quy mô đào tạo không ngừng tăng lên, bên cạnh việc đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, Trường đã thực hiện nhiều biện pháp đổi mới công tác quản lý đào tạo, thực hiện nghiêm túc quy chế, kỷ cương giảng dạy và học tập, đặc biệt công tác đảm bảo chất lượng được chú trọng. Trường đã tích cực triển khai các hoạt động đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên theo từng học kỳ, công tác đánh giá chất lượng giáo dục đại học theo những tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chung của khu vực ASEAN (ASEAN University Network - Quality Assurance, viết tắt là AUN-QA) và cơ sở đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã góp phần quan trọng cho Trường có những cải tiến nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đạt được các mục tiêu chiến lược của Nhà trường…

Cùng với sự phát triển của hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học của Trường cũng ngày càng phát triển và hiệu quả. Trường đã tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học lớn trong nước và quốc tế. Cán bộ giảng viên của Trường chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu trọng điểm, đề tài cấp Nhà nước, đề tài cấp Bộ, đề tài cấp cơ sở. Các đề tài nghiên cứu khoa học, hội nghị, hội thảo khoa học đã đóng góp tích cực cả về mặt lý luận và thực tiễn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.

Quan hệ đối ngoại của Trường ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu, phục vụ thiết thực công tác đào tạo, NCKH và cải thiện nguồn thu. Trường đã tạo được mối quan hệ tốt với các trường đại học, viện nghiên cứu, các địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và ngoài nước trong nghiên cứu khoa học, liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên, học viên và cung ứng nguồn nhân lực….

Với những thành tích đạt được, Nhà trường đã nhận được nhiều danh hiệu khen thưởng của Nhà nước như: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2007), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM trong nhiều năm liên tục.

Hội thảo Công tác đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Luật 20 năm xây dựng và phát triểnHội thảo Công tác đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Luật 20 năm xây dựng và phát triển 

  Đại biểu là các giảng viên, sinh viên, doanh nghiệp đóng góp ý kiến tại Hội thảo

 

Hoạt động đào tạo không ngừng phát triển, Trường đang đào tạo 15 chương trình giáo dục ở trình độ đại học, 8 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, 4 chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, gần 6.500 sinh viên hệ chính quy, gần 900 học viên cao học và hơn 80 nghiên cứu sinh. Để nâng cao chất lượng đào tạo khi quy mô đào tạo không ngừng tăng lên, bên cạnh việc đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, Trường đã thực hiện nhiều biện pháp đổi mới công tác quản lý đào tạo, thực hiện nghiêm túc quy chế, kỷ cương giảng dạy và học tập, đặc biệt công tác đảm bảo chất lượng được chú trọng. Trường đã tích cực triển khai các hoạt động đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên theo từng học kỳ, công tác đánh giá chất lượng giáo dục đại học theo những tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chung của khu vực ASEAN (ASEAN University Network - Quality Assurance, viết tắt là AUN-QA) và cơ sở đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã góp phần quan trọng cho Trường có những cải tiến nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đạt được các mục tiêu chiến lược của Nhà trường…

Cùng với sự phát triển của hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học của Trường cũng ngày càng phát triển và hiệu quả. Trường đã tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học lớn trong nước và quốc tế. Cán bộ giảng viên của Trường chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu trọng điểm, đề tài cấp Nhà nước, đề tài cấp Bộ, đề tài cấp cơ sở. Các đề tài nghiên cứu khoa học, hội nghị, hội thảo khoa học đã đóng góp tích cực cả về mặt lý luận và thực tiễn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.

Hội thảo Công tác đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Luật 20 năm xây dựng và phát triển

Quan hệ đối ngoại của Trường ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu, phục vụ thiết thực công tác đào tạo, NCKH và cải thiện nguồn thu. Trường đã tạo được mối quan hệ tốt với các trường đại học, viện nghiên cứu, các địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và ngoài nước trong nghiên cứu khoa học, liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên, học viên và cung ứng nguồn nhân lực….

Với những thành tích đạt được, Nhà trường đã nhận được nhiều danh hiệu khen thưởng của Nhà nước như: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2007), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM trong nhiều năm liên tục.

Trí Nhân- Thạch Thảo

(Nguồn: Phòng đào tạo, CCA)


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất