Hơn 10.000 xe ô tô nhập khẩu trong tháng 2Theo Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2-2021 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tăng mạnh 20,3% (tương ứng tăng 1.696 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước.

Cụ thể, lượng nhập khẩu trong tháng này là 10.039 chiếc, tương ứng đạt 209 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 8.343 chiếc với trị giá đạt 213 triệu USD.

Trong tháng 2, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là từ Thái Lan với 5.196 chiếc; từ Indonesia với 3.300 chiếc và từ Trung Quốc với 589 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 90% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

Hơn 10.000 xe ô tô nhập khẩu trong tháng 2

Ô tô nhập khẩu từ Thái Lan chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng Thái Lan của Việt Nam những năm qua. Ảnh minh họa/ TTXVN.

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống trong tháng 2 có 6.922 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt gần 127 triệu USD, chiếm 69% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng đã tăng 33% (tương đương tăng 1.657 chiếc) so với tháng trước. Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng Thành phố Hồ Chí Minh với 4.108 chiếc, tăng 84,9% và thành phố Hải Phòng với 2.794 chiếc, giảm 4,7% so với tháng trước. Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 2 chủ yếu là xe xuất xứ từ thị trường Thái Lan với 3.277 chiếc, tăng 13,7% và từ thị trường Indonesia với 3.059 chiếc, gấp 2,2 lần so với tháng trước.

Tháng 2 không phát sinh thủ tục nhập khẩu về Việt Nam đối với xe ô tô trên 9 chỗ ngồi. Còn với xe ô tô vận tải thì lượng xe làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 2 là 2.517 chiếc, với trị giá đạt 57 triệu USD; tăng 12,9% về lượng nhưng giảm 5,9% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có tới 1.919 chiếc xe có xuất xứ từ Thái Lan, tăng 31,5% so với tháng trước; có 241 chiếc xuất xứ từ Indonesia; có 202 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc và có 123 chiếc xuất xứ từ Nga.

Các xe ô tô vận tải được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 2 chủ yếu tại khu vực cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh với 1.421 chiếc, gấp hơn 2 lần; thành phố Hải Phòng với 740 chiếc, giảm 12% và Lạng Sơn với 201 chiếc, giảm 48,7% so với tháng trước.

Với các xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng) thì các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 600 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo khoảng 25,3 triệu USD. Trong đó, có tới 387 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, làm thủ tục nhập khẩu qua cửa khẩu Lạng Sơn và chiếm tỷ trọng tới 65% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.

Như vậy, tính đến hết tháng 2, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 18.367 chiếc, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống tăng 13%; ô tô vận tải tăng 25%.

Cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2 có 345 triệu USD linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta (tháng trước là 385 triệu USD). Như vậy, linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được nhập về Việt Nam trong tháng này đã giảm 10,2% so với tháng trước.

Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu từ Hàn Quốc với 93 triệu USD, từ Thái Lan 63 triệu USD, từ Trung Quốc 59 triệu USD, từ Nhật Bản 55,7 triệu USD, từ Ấn Độ 22,6 triệu USD. Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 6 thị trường, nước xuất xứ này đạt 294 triệu USD, chiếm tỷ trọng 85% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô của cả nước trong tháng qua.

Tính đến hết tháng 2-2021, trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện và phụ tùng ô tô đạt 730 triệu USD, tăng 11%, tương ứng tăng hơn 72 triệu USD so với cùng kỳ năm trước.

Theo HOÀNG LAN/Quân đội Nhân dân