Hơn 4.270 chỉ tiêu công chức vào Tổng Cục ThuếTheo Tổng cục Thuế, chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2020 đối với Cơ quan Tổng cục Thuế và các Cục Thuế là 4.271 chỉ tiêu.

Hơn 4.270 chỉ tiêu công chức vào Tổng Cục Thuế

Cục Thuế Hà Nội

Trong đó, cơ quan Tổng cục Thuế, Cục Thuế Hà Nội và miền Bắc là 2.008 chỉ tiêu Khu vực miền Trung và Tây Nguyên là 946 chỉ tiêu. Khu vực miền Nam và thành phố Hồ Chí Minh là 1.317 chỉ tiêu.

Theo đó, kỳ thi tuyển công chức năm 2020 của Tổng cục Thuế bao gồm hai vòng thi. Vòng 1 thi trắc nghiệm trên máy tính. Nội dung thi gồm 2 phần: phần 1 kiến thức chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức… trong thời gian 60 phút. Phần 2 thi ngoại ngữ với 30 câu hỏi trong vòng 30 phút. Nếu thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì được thi tiếp vòng 2. Vòng 2 thi viết thời gian 180 phút về lĩnh vực dự tuyển.

Thí sinh đăng ký dự tuyển vào các ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế làm chuyên môn, nghiệp vụ; Cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế: Kiến thức về thuế (Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân) và Luật Quản lý thuế.

Đến hết ngày 27/12/2020 đã tổ chức xong Vòng 1 tại 3 miền. Các Cụm thi đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, công bằng, khách quan nhằm lựa chọn ra những thí sinh có trình độ, năng lực phục vụ cho sự phát triển của ngành thuế.

Kết thúc kỳ thi, căn cứ hồ sơ dự tuyển, hồ sơ trúng tuyển công chức của người trúng tuyển, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch, văn bằng, chứng chỉ theo hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển. Trong trường hợp người trúng tuyển không hoàn đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển kê khai lý lịch, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Tổng cục Thuế sẽ xử lý theo quy định.

Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020 sẽ thông báo danh sách kết quả thi tuyển trên trang Web Tổng cục Thuế (địa chỉ: www.gdt.gov.vn) và tại trụ sở Cục Thuế. Ngoài ra, Tổng cục Thuế sẽ không gửi thông báo bằng giấy đến từng thí sinh./.

Bùi Lan