fspin Hướng dẫn thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ năm 2020 - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ năm 2020Sở Y tế Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 471/HD-SYT về thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ năm 2020.

Hướng dẫn thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ năm 2020Ảnh minh họa

Mục tiêu năm 2020 nhằm ổn định quy mô dân số, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm tỷ lệ sinh con thứ 03 trở lên; giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.

Cụ thể: Giảm tỷ suất sinh thô: 0,1%0 so với năm 2019; Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 0,1% so với năm 2019; Tỷ số giới tính khi sinh: Không quá 113 trẻ trai/100 trẻ gái; Tỷ lệ sàng lọc trước sinh (số bà mẹ mang thai): tối thiểu 78%; Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh (% số sinh ): tối thiểu 85%;Tỷ lệ người cao tuổi được khám SK định kỳ: toàn thành phố đạt tối thiểu 82% (tăng thêm so với năm 2019: 3%).

Về truyền thông nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá: Đối với truyền thông chuyển đổi hành vi, thực hiện tuyên truyền chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; các văn bản của Trung ương, Thành phố và quận/huyện, thị xã triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới; Truyền thông nhân các sự kiện về Dân số - KHHGĐ và tổ chức các hoạt động truyền thông thường xuyên, trọng điểm.

Trong đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ: Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ dân số quận/huyện/thị xã; xã/phường/thị trấn nhằm nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện chương trinh Dân số- KHHGĐ; Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cộng tác viên dân số nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, nâng cao nghiệp vụ về Dân số - KHHGĐ; Trang bị kiến thức về công tác dân số trong tình hình hiện nay và định hướng công tác dân số trong giai đoạn tiếp theo cho các thành viên BCĐ công tác Dân số tuyến quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn.

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác dân số trên địa bàn quận/huyện/thị xã, kiểm tra, thanh tra các vi phạm pháp luật về lựa chọn giới tính thai nhi; xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm. Phối hợp với Phòng y tế tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính về chính sách DS-KHHGĐ.

Tiếp tục duy trì, mở rộng địa bàn triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng và các câu lạc bộ người cao tuổi tự giúp nhau. Các quận, huyện bố trí đảm bảo chỉ tiêu chung của thành phố (thành phố hỗ trợ các huyện còn khó khăn).

Tuyên truyền, giáo dục, và vận động thay đổi hành vi về phát triển thể lực và tầm vóc người Hà Nội. Triển khai các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi chăm lo phát triển thể lực, tầm vóc cho trẻ em, hình thành phong trào toàn xã hội chăm lo phát triển thể lực, tầm vóc, thực hành lối sống lành mạnh, thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao và sử dụng dinh dưỡng hợp lý.

Ngọc Quang


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất