Hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022(SPL)- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch số 4073/KH-BCT triển khai Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới”.

Ngày 10-7-2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1035/QĐ-TTg công nhận ngày 15-3 là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Hằng năm, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

Hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022Ảnh minh họa

Với chủ đề năm 2022, Bộ Công Thương kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng với các hoạt động liên quan; từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính, đồng thời, bảo đảm các quyền cơ bản của người tiêu dùng, đặc biệt là quyền được an toàn trong thời kỳ bình thường mới.

Ngoài ra, các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích, động viên sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh, giữ ổn định và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.


Bài liên quan