Huyện Bình Chánh: Có dấu hiệu chiếm dụng ngân sáchThanh tra thành phố ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Bình Chánh thời kỳ năm 2017, năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, qua đó phát hiện nhiều sai phạm.

ket-luan-thanh-tra-binh-chanh-1-w700-h465.jpg

UBND huyện Bình Chánh, TPHCM (Ảnh: Trang TTĐT Bình Chánh)

Thanh tra thành phố kết luận, việc quản lý, sử dụng mặt bằng nhà, đất tại UBND huyện Bình Chánh chưa chặt chẽ, kê khai chưa đầy đủ các địa chỉ nhà, đất để trình UBND TP phê duyệt phương án xử lý tổng thể. Qua tự rà soát của huyện, hiện nay có tổng số 763 địa chỉ nhà đất, nhưng thời điểm 2008 huyện chỉ tham mưu UBND TP phê duyệt phương án xử lý tổng thể nhà đất đối với 378 địa chỉ.

UBND huyện chưa trình UBND TP phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo kế hoạch năm 2018 về triển khai thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TPHCM đã được phê duyệt.

Còn 74/372 trường hợp chậm thực hiện theo phương án xử lý tổng thể nhà, đất được UBND TP phê duyệt. Qua kiểm tra hiện trạng 25 địa chỉ nhà, đất, có 6/25 địa chỉ nhà, đất sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích được giao như: Khu Văn hóa liên xã tại xã Tân Nhựt; Trung tâm VH-TDTT huyện; Trường Mầm non Hoa Hồng – Tuổi thơ 8…

Đối với Trung tâm VH-TDTT huyện, thực hiện ký 7 hợp đồng liên kết với các đơn vị (thực chất là cho thuê mặt bằng) khi chưa xin ý kiến UBND TP, chưa tổ chức đấu giá để xác định giá cho thuê theo quy định. Tổng số tiền thu được từ 01/01/2017 đến 30/9/2019 là 939.015.213 đồng được Trung tâm gộp vào nguồn thu chung và thực hiện chi theo quy chế chi tiêu nội bộ.

kltt-so-43-tb-tttp-p2-w580-h435.jpg

Thông báo kết luận thanh tra số 43/TB-TTTP-P7 ngày 06/5/2020

Theo giải trình của UBND huyện Bình Chánh, số tiền 939.015.213 đồng thu được từ việc cho thuê mặt bằng tại Trung tâm VH-TDTT huyện được hòa vào nguồn thu chung của đơn vị, thực hiện chi theo quy chế chi tiêu nội bộ. Hiện nay đã sử dụng chi hết để phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Các hoạt động khác của đơn vị được ghi nhận trong sổ sách kế toán, có thực hiện kê khai, nộp thuế, hiện Trung tâm không có khả năng hoàn trả. Trung tâm VH-TDTT huyện và UBND huyện đã nhận thấy các thiếu sót trong việc quản lý, cho thuê mặt bằng và cam kết sẽ chấn chỉnh thực hiện theo đúng quy định. 

Về việc này, Thanh tra thành phố thống nhất với đề xuất của Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh không thu hồi khoản tiền thu được từ hoạt động cho thuê mặt bằng nói trên (số tiền 939.015.213 đồng). Đồng thời UBND huyện Bình Chánh cần chỉ đạo Trung tâm VH-TDTT huyện chấm dứt việc cho thuê không đúng quy định nêu trên.

Ngoài những sai phạm của Trung tâm VH-TDTT thì việc thực hiện Đề án nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015 tại huyện đến nay cũng chưa hoàn thành. Còn 5 công trình chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng, 13 công trình đang lập thủ tục quyết toán. 

Đề án nông thôn mới chậm thực hiện chỉnh lý biến động trên GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các hộ dân hiến đất làm đường và công tác hỗ trợ kinh phí tháo dỡ, di dời vật kiến trúc tại 4 công trình giao thông (Đường Đinh Văn Uớc (3-4-5), xây dựng cầu Bún Xèo, đường Liên ấp 2-3 và đường nối dài Bờ bao HT X).

Việc khảo sát các công trình để đưa vào danh mục đầu tư xây dựng chưa chặt chẽ, dẫn đến phải cắt giảm khỏi danh mục thực hiện 31 công trình. UBND huyện chưa thực hiện chỉ đạo của UBND TP việc nộp trả ngân sách khi chưa sử dụng hết kinh phí Đề án nông thôn mới, gây lãng phí nguồn kinh phí ngân sách được phân cấp, có dấu hiệu chiếm dụng ngân sách trong khi trên địa bàn TP còn nhiều công trình đang cần được cấp vốn để triển khai. 

Ngày 08/11/2019, Thanh tra Thành phố đã ban hành Quyết định số 337/QĐ-TTTP-P7 về việc thu hồi số tiền 10.161.000.000 đồng nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra thành phố nhằm quản lý chặt chế nguồn kinh phí ngân sách TP tuy nhiên đến nay UBND huyện không nghiêm túc thực hiện.

Huỳnh Minh Đức