Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIXSáng 14/10 đã diễn ra phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức là những đảng viên ưu tú, xuất sắc, tiêu biểu, đại diện cho gần 8,7 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương về dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương, các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu I, Quân đoàn II; đoàn đại biểu các đảng bộ: Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Hà Nội, tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ….

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII cho biết, sau một quá trình chuẩn bị tích cực, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, được sự cho phép của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương hôm nay, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, một sự kiện đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đại hội Đại biểu lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh được diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng; công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trải qua gần 35 năm, đã giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo dựng nên cơ đồ, tiềm lực và vị thế vững chắc cho sự phát triển đất nước trong tương lai.

Đóng góp vào những thành quả chung của Đảng, của dân tộc, 5 năm qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã lãnh đạo nhân dân ra sức nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh. Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15 chỉ tiêu cơ bản, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đạt 14%/năm, nằm trong nhóm các địa phương đứng đầu cả nước; cơ cấu chuyển dịch rất tích cực theo hướng công nghiệp hóa; kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp, cải tạo căn bản, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhu cầu phát triển. Văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, các chính sách về an sinh, phúc lợi xã hội, người có công, người nghèo được chăm lo thường xuyên; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt và thực chất.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX
Các đại biểu dự Đại hội. 

Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được nâng lên; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc,... Những kết quả đó chính là minh chứng sinh động, rõ nét cho sự nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng của toàn Đảng bộ; cùng với sự hưởng ứng, chung sức, đồng lòng của các tầng lớn nhân dân, tất cả đều vì mục tiêu chung cho sự phát triển đi lên của quê hương Bắc Giang.

Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX tỉnh Bắc Giang là Đại hội của “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo”. Đại hội đánh giá, khẳng định những thành quả Đảng bộ và nhân dân Bắc Giang đạt được trong chặng đường đổi mới, hội nhập và phát triển vừa qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng; đồng thời, đưa ra những quyết sách quan trọng để tiếp tục có những bước phát triển mới toàn diện, vững chắc hơn.

Toàn thể cán bộ, chiến sỹ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang hướng về Đại hội với niềm tin tưởng sâu sắc và đặt kỳ vọng rất lớn vào sự thành công của Đại hội. Đồng chí Bùi Văn Hải đề nghị mỗi đồng chí đại biểu Đại hội phải ý thức được vinh dự và trách nhiệm to lớn của mình, làm việc thật nghiêm túc với phong cách và tư duy đổi mới, để Đại hội được tổ chức thực sự thành công; góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh trên con đường hướng đến mục tiêu mà Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã lựa chọn, đó là: Cuộc sống của nhân dân ngày càng được tự do, ấm no và hạnh phúc; đất nước mãi mãi độc lập, thống nhất và hùng cường.

Báo cáo chính trị trình Đại hội do đồng chí Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trình bày có chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh; phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh toàn dân; đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước vào năm 2025".

Báo cáo nêu rõ, trong 5 năm qua, Bắc Giang đã có bước tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt 14%/năm, nằm trong nhóm các địa phương tăng trưởng cao nhất của cả nước; quy mô nền kinh tế được mở rộng (tăng gấp 2 lần so với năm 2015, đứng thứ 16/63 tỉnh, thành phố). GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.000 USD, bằng bình quân chung cả nước, đạt mục tiêu Đại hội, tăng 1.470 USD so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: Công nghiệp - xây dựng chiếm 57,7% (tăng 15,1% so với năm 2015); dịch vụ chiếm 24,7%; nông - lâm nghiệp và thủy sản chiếm 17,6%. Các ngành, lĩnh vực kinh tế từng bước được cơ cấu lại theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu được tập trung đầu tư, nâng cấp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển của tỉnh.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Công tác kết nạp đảng viên mới được quan tâm nâng cao chất lượng. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên được tăng cường. Nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới. Việc bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử được tiến hành dân chủ, công khai, bảo đảm tiêu chuẩn và quy trình. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện chính sách đối với cán bộ được quan tâm. Chủ trương sắp xếp, tinh giản bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì nền nếp. Việc thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện kịp thời, nghiêm minh. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tăng cường kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời các tố cáo, khiếu nại kỷ luật trong Đảng.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến tích cực. Đã tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố và xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với các hành vi tham nhũng.

Theo Chương trình, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ủy khóa mới trong buổi chiều ngày 14/10. Đại hội diễn ra đến hết ngày 15/10.

Theo Dangcongsan.vn