Khẩn cấp thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại CSSKD, khu công nghiệpBan Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 vừa có công văn hỏa tốc số 3836/CV-BCĐ về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD), khu công nghiệp.

Công văn số 3836/CV-BCĐ cho biết, hiện nay tình hình Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp ở Việt Nam với biến chủng mới, có mức độ lây nhiễm cao, lây lan nhanh trong cộng đồng và tại các CSSXKD, khu công nghiệp. Đặc biệt, đã có nhiều trường hợp mắc Covid-19 được phát hiện tại khu công nghiệp như tại Hải Dương.

Ảnh minh họa.

Để tăng cường đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại các CSSXKD, khu công nghiệp, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là UBND cấp tỉnh) thực hiện 8 nội dung sau:

Thứ nhất, đối với các tỉnh, thành phố đã có trường hợp mắc tại các CSSXKD trong khu công nghiệp cần khẩn trương truy vết xác định các trường hợp tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với tiếp xúc gần (F2) tại các CSSXKD thông qua quản lý ca làm việc, camera tại các vị trí công cộng, căng tin, nơi nghỉ ngơi giữa ca làm việc… để thực hiện cách ly, xét nghiệm kịp thời. Toàn bộ người lao động làm việc cùng phân xưởng với F0 đều coi là F1. Đồng thời đề nghị khẩn trương phát hiện, lập danh sách và thông báo ngay cho các tỉnh, thành phố danh sách những người lao động có liên quan ở các tỉnh, thành phố khác để kịp thời cách ly, truy vết, khoanh vùng.

Thứ hai, UBND cấp tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ sở lao động trên địa bàn quản lý nghiêm túc thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”.

Thứ ba, xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 tại khu công nghiệp trên địa bàn; xây dựng phương án cách ly, xử trí khi có trường hợp mắc Covid-19 trong khu công nghiệp và tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp. Quản lý, kiểm soát chặt thông tin người lao động ngoại tỉnh làm việc tại các khu công nghiệp để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ tư, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các CSSXKD, khu công nghiệp, cập nhật dữ liệu bản đồ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho các CSSXKD. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch cho các CSSXKD được đánh giá có nguy cơ lây nhiễm trung bình và nguy cơ lây nhiễm cao. Thực hiện phân cấp quản lý giám sát phòng, chống dịch Covid-19 cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện - nơi có các CSSXKD hoạt động.

Thứ năm, tổ chức hướng dẫn cho các CSSXKD, khu công nghiệp về việc phân luồng cách ly y tế, thiết lập phòng cách ly y tế tạm thời khi có trường hợp nghi ngờ Covid-19. Hướng dẫn CSSXKD sử dụng các chế phẩm sát khuẩn tay nhanh, chế phẩm sát khuẩn bề mặt đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành để đảm bảo hiệu quả và an toàn cho người sử dụng.

Thứ sáu, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác tổ chức phân luồng y tế của các cơ sở khám chữa bệnh phục vụ cho người lao động tại các khu công nghiệp.

Thứ bảy, yêu cầu người sử dụng lao động ký cam kết thực hiện đầy đủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19, chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị.

Thứ tám, xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các UBND cấp tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung trên, nếu có vướng mắc gì thì đề nghị phản ánh ngay về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế)./.

Vũ Ngọc