Khánh Hòa hỗ trợ 55,5 tấn gạo cho học sinh vùng khó khăn(SPL) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phân bổ gạo hỗ trợ học sinh trong học kỳ II năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hòa hỗ trợ 55,5 tấn gạo cho học sinh vùng khó khăn

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định phân bổ 55,5 tấn gạo cho các đơn vị để hỗ trợ học sinh thuộc đối tượng theo quy định tại Nghị định số 116 ngày 18/7/2016 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách theo quy định.

Tại Khánh Hòa có 925 học sinh ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn, nhà cách xa trường học, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Mỗi học sinh được hỗ trợ 15kg gạo/tháng trong 4 tháng của học kỳ II năm học này.