Khánh Hòa tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021Nhằm phát hiện, tôn vinh các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nông thôn có chất lượng, giá trị cao về mặt kinh tế, kỹ thuật, xã hội và môi trường trên địa bàn, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu tỉnh năm 2021.

Khánh Hòa tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021

Theo đó, đối tượng bình chọn là các sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của các cơ sở sản xuất CNNT thuộc các loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật trực tiếp đầu tư tại các huyện, thị xã Ninh Hòa, TP Cam Ranh và các xã thuộc TP Nha Trang.

Sản phẩm tham gia bình chọn không phải là sản phẩm sao chép; không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường…

Việc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu được thực hiện ở cấp huyện và cấp tỉnh. Trong đó, ở cấp huyện, các cơ sở sản xuất CNNT gửi hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn đến Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và hạ tầng thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố; ở cấp tỉnh, hồ sơ đăng ký gửi đến Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh.

Phiếu đăng ký và bản thuyết minh, mô tả giới thiệu về sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn được thực hiện theo mẫu tại Phụ lục số 1, 2 Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28-6-2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT.

Dự kiến trong tháng 7/2021, Hội đồng bình chọn cấp huyện sẽ hoàn thành việc tổ chức bình chọn và cấp giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện. Ở cấp tỉnh, Hội đồng bình chọn sẽ tổ chức hội nghị tổng kết và cấp giấy chứng nhận trong tháng 10/2021.

Việc tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu, giúp doanh nghiệp có sản phẩm CNNT tiêu biểu được công nhận có thêm nhiều cơ hội khảo sát nhu cầu tiêu dùng, tìm kiếm thị trường. Đồng thời là cơ hội quảng bá sản phẩm địa phương đến với người tiêu dùng và doanh nghiệp trên cả nước. Tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp xúc trực tiếp với các hệ thống phân phối, nhằm trao đổi thông tin, đẩy mạnh liên kết trong đầu tư sản xuất, cung ứng và tiêu thụ hàng hóa, khai thác nguồn nguyên liệu.

Được biết, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kết nối, giúp sản phẩm CNNT của tỉnh “bay cao, bay xa”, trong thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa sẽ ưu tiên lựa chọn và hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm CNNT và hàng hóa có thế mạnh của địa phương tham gia các hoạt động kết nối thị trường trong và ngoài tỉnh để giúp tìm kiếm đối tác, cơ hội kinh doanh; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, hội thảo để quảng bá sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, công nghiệp công nghệ cao vào hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu; từng bước hình thành các mô hình sản xuất tiêu thụ theo chuỗi giá trị, trong đó có sự liên kết chặt chẽ giữa cơ sở cung cấp nguyên liệu đầu vào - doanh nghiệp sản xuất - nhà phân phối nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường cung cấp cho người tiêu dùng.
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất