Khánh Hòa: Tổ chức kỳ thi sát hạch lái xe sau một thời gian tạm dừng(SPL)- Nhằm đáp ứng nhu cầu sát hạch cấp giấy phép cho người dân, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã xây dựng quy trình với những biện pháp phòng dịch bảo đảm an toàn nhất.

Theo đó, các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe và người dự thi phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe về phòng, chống dịch, nếu không thực hiện sẽ không tổ chức sát hạch.

Khánh Hòa: Tổ chức kỳ thi sát hạch lái xe sau một thời gian tạm dừngẢnh minh họa

Cụ thể, các trung tâm phải có trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu thí sinh thực hiện khai báo y tế, có cam kết trong vòng 14 ngày không đi, về từ vùng dịch theo công bố của Bộ Y tế; thí sinh đi, đến từ vùng có dịch không được dự thi sát hạch.

Đồng thời, Sở yêu cầu các trung tâm phải xây dựng phương án bố trí lệch giờ để thí sinh đến trung tâm sát hạch; chia số lượng thí sinh dự thi thành nhiều nhóm, mỗi nhóm tối đa không quá 20 người, các nhóm đến trung tâm sát hạch lệch nhau tối thiểu 30 phút. Phương án này phải được gửi về cơ quan quản lý sát hạch trước 2 ngày tổ chức sát hạch.

Ngoài ra, tại các trung tâm phải bố trí nhân viên kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu thí sinh sát khuẩn trước khi dự thi. Các phòng đợi thi sát hạch phải trang bị nước sát khuẩn, khẩu trang y tế. Xe sát hạch phải sát khuẩn tay nắm cửa, cần số, vô lăng, tay cầm (đối với xe mô tô) trước khi thí sinh kế tiếp lên xe; nơi tập kết đợi sát hạch, thí sinh ngồi giãn cách tối thiểu 1m và không quá 20 thí sinh. Với phần thi trên đường, mỗi xe chỉ bố trí 1 thí sinh dự thi sát hạch.


Bài liên quan