Khánh Hòa: Tổ chức lớp học bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt 1-2021(SPL)- Ngày 16/5, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Đảng ủy Nòng cốt Cụm công nghiệp Diên Phú & Đắc Lộc tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt 1-2021.

Khánh Hòa: Tổ chức lớp học bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt 1-2021Quang cảnh lớp học bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt 1-2021

Tham gia lớp tập huấn lần này có 50 quần chúng ưu tú đến từ các doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức cơ sở đảng gồm: Đảng bộ Xây dựng lực lượng chính trị Khu công nghiệp Suối Dầu, Đảng bộ Cụm công nghiệp Diên Phú & Đắc Lộc, Đảng bộ Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang, Chi bộ Công ty Cổ phần Thủy sản Thông Thuận Cam Ranh. Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để công tác tập huấn được diễn ra an toàn, hiệu quả, các học viên đến đây đều phải tuần thủ các nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Khánh Hòa: Tổ chức lớp học bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt 1-2021Các học viên đến buổi tập huấn đều phải đeo khẩu trang đúng quy định

Tại đây, các học viên được học tập quán triệt, nghiên cứu 5 chuyên đề do Ban tuyên giáo Trung ương Đảng quy định: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theoo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thàn đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất