Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong việc phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh LongNgày 4/11, Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long do đồng chí Lê Quang Trung - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long ký ban hành, về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong việc phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020- 2025).

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong việc phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Vĩnh Long cũng tặng kèm số tiền thưởng là 2.980.000 đồng/tập thể và 1.490.000 đồng/cá nhân, số tiền thưởng nói trên được chi ra từ “Quỹ khen thưởng của tỉnh”…Về công tác chuẩn bị trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo các Cơ quan tham mưu cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự trình Đại hội.

Việc thảo luận, tham gia ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI của Đảng, vào dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X tổ chức nhiều đợt lấy ý kiến từ trước.

Tại Đại hội, đại biểu tích cực tham gia thảo luận, đại đa số ý kiến nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X; tán thành với những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục…

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong việc phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh LongĐại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020–2025) thành công tốt đẹp là có phần đóng góp của nhiều tập thể, cá nhân.

Về hoạt động của các tiểu ban, ngay sau khi được thành lập, các tiểu ban đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên, cơ quan, đơn vị có liên quan; trưởng, phó các tiểu ban tập trung chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị. Hoạt động tích cực của các tiểu ban góp phần đảm bảo yêu cầu, nội dung đề ra, đóng góp quan trọng vào thành công của Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020- 2025).

Qu đó, đánh giá cao nỗ lực của các tập thể, cá nhân trong công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020– 2025),… Qua tờ trình số 781/TTr-SNV ngày 03/11/2020 của Giám đốc Sở Nội Vụ và tờ trình số 12/TTr-VPTU ngày 03/11/2020 của Văn Phòng Tỉnh Ủy…Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ký ban hành Quyết định số 2987/QĐ-UBND vào ngày 03/11/2020 về việc khen thưởng 09 tập thể và 62 cá nhân có thành tích xuất sắc phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Anh Duy
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất