Khi đổi sang Căn cước công dân, có cần cấp lại sổ BHXH cho người lao động ?Năm 2020, việc cấp Căn cước công dân sẽ được thực hiện thống nhất trên cả nước. Như vậy người lao động có phải đổi sổ BHXH ?

Từ 01/01/2020, Căn cước công dân sẽ được cấp trên cả nước, thay vì 16 tỉnh, thành phố như trước đây.

Luật Căn cước công dân 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 quy định:

Công dân từ 14 tuổi trở lên sẽ được cấp Căn cước công dân thay cho CMND.

Với những địa phương chưa có điều kiện về cơ sở hạ tầng thông tin, vật chất, kỹ thuật và người quản lý Căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân để triển khai thì chậm nhất từ ngày 01/01/2020, công tác quản lý công dân phải thực hiện thống nhất theo quy định của Luật này.

Khi đổi sang Căn cước công dân, người lao động có phải đổi sổ BHXH ?

ảnh minh họa: internet

Theo quy định tại Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, có 2 trường hợp phải đổi sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) bao gồm:

Trường hợp 1: Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng;

Trường hợp 2: Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch;

Trong khi đó, tại Công văn 3835/BHXH-CST do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành về sai sót các tiêu thức giữa sổ bảo hiểm xã hội và Giấy chứng minh nhân dân có nêu rõ:

"…người tham gia BHXH, BHTN chỉ được cấp lại sổ BHXH trong trường hợp sổ BHXH bị mất, hỏng hoặc thay đổi; cải chính họ tên, ngày tháng năm sinh đã ghi trên sổ BHXH. Ngoài các trường hợp nêu trên, nếu người tham gia BHXH, BHTN có thay đổi các nội dung khác như: số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú thì không phải cấp lại sổ BHXH."

Như vậy, khi người lao động thay đổi từ CMND sang Căn cước công dân hoặc thay đổi thông tin trên các loại thẻ này đều không phải thực hiện thủ tục cấp lại sổ BHXH.

Tuy nhiên, số CMND hay số Căn cước công dân là một trong những tiêu thức quản lý đối tượng của cơ quan BHXH. Chính vì vậy, người lao động nên lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS) để cơ quan BHXH cập nhật, điều chỉnh trong cơ sở dữ liệu.

Ngọc Huyền