Khoái Châu (Hưng Yên): Chính quyền xã Phùng Hưng bị tố “bao che” cho Đảng viên vi phạm?Mặc dù đã có kết luận kiểm tra đối với 4 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ xã Phùng Hưng vi phạm Quy định của Đảng từ 9/2019, tuy nhiên ông Đỗ Quốc Kỳ - Đảng ủy viên, Bí thư đoàn xã Phùng Hưng cho biết, Đảng ủy, chính quyền xã Phùng Hưng lại có dấu hiệu “bao che” cho những sai phạm của 4 cán bộ Đảng viên Hội liên hiệp phụ nữ xã, chưa kiên quyết xử lý, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng.

Báo Pháp luật Việt Nam nhận được đơn tố cáo của ông Đỗ Quốc Kỳ - Đảng ủy viên, Bí thư đoàn xã Phùng Hưng (Khoái Châu, Hưng Yên) “tố cáo” Đảng ủy, chính quyền xã Phùng Hưng bao che cho Đảng viên vi phạm, không chỉ đạo kịp thời việc kiện toàn cán bộ chủ chốt của Hội liên hiệp phụ nữ xã, dẫn đến mất đoàn kết, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng.

Khoái Châu (Hưng Yên): Chính quyền xã Phùng Hưng bị tố “bao che” cho Đảng viên vi phạm?

Đơn tố cáo ông Đỗ Quốc Kỳ gửi đến Báo Pháp luật Việt Nam

Cụ thể theo đơn thư tố cáo, ngày 2/5/2019, 12 cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ xã Phùng Hưng đã gửi báo cáo kiến nghị đến Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phùng Hưng, Ban Thường vụ Hội liên hiệp phụ nữ huyện Khoái Châu, Huyện ủy huyện Khoái Châu, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên điều đáng nói, báo cáo kiến nghị có chữ ký của tập thể 12 cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ xã Phùng Hưng có nhiều nội dung tố cáo, không phải là báo cáo kiến nghị, vi phạm Điều 4, Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/20110 của BCH TW về những điều Đảng viên không được làm.

Cụ thể, ngay sau khi có báo cáo kiến nghị gửi vượt cấp của 12 cán bộ Hội phụ nữ xã Phùng Hưng, ngày 6/5/2019 lãnh đạo Hội phụ nữ huyện Khoái Châu đã về làm việc và có kết luận “Đây không phải là báo cáo mà là đơn tố cáo”. Trong báo cáo kiến nghị, có nhiều nội dung tố cáo đồng chí Bùi Thị Năm – Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Phùng Hưng chống đối Nghị quyết của Đảng ủy, tuy nhiên, đoàn kiểm tra xác định nội dung tố cáo đồng chí Năm là sai, không có căn cứ.

Tại kết luận số 06/KL/UBKT ngày 25/9/2019 kết luận kiểm tra khi Đảng viên có dấu hiệu vi phạm của UBKT Đảng ủy xã Phùng Hưng cũng đã kết luận việc gửi báo cáo kiến nghị cho nhiều cấp là vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW.

Khoái Châu (Hưng Yên): Chính quyền xã Phùng Hưng bị tố “bao che” cho Đảng viên vi phạm?

Báo cáo số 03-BC/UBKT ngày 22/3/2020 của UBKT Đảng ủy xã Phùng Hưng

Tiếp đó, tại báo cáo số 03-BC/UBKT ngày 22/3/2020 của UBKT Đảng ủy xã Phùng Hưng cũng lại một lần nữa kết luận: Mặc dù với tiêu đề “Báo cáo kiến nghị”, xong lại có nội dung tố cáo đồng chí Năm, tố cáo Đảng ủy xã và cấp trên, thậm chí còn có ý đả kích, xúc phạm, nhận xét tùy tiện, nghi ngờ thông qua việc đặt câu hỏi đối với lãnh đạo xã, lãnh đạo huyện.

Tại Điều 4, Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/20110 của BCH TW về những điều Đảng viên không được làm “Tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, chia rẽ, cục bộ gây mất đoàn kết nội bộ. Lợi dụng việc phát ngôn, nhân danh việc phản ánh, góp ý đối với Đảng để đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tùy tiện đối với người khác.Đe dọa, trù dập, trả thù người tố cáo, phê bình, góp ý”.

Như vậy, đối chiếu theo Quy định số 47-QĐ/TW về những điều Đảng viên không được làm thì 4 Đảng viên Hội phụ nữ xã Phùng Hưng ký “Báo cáo kiến nghị” đã vi phạm Điều 4, Quy định số 47-QĐ/TW.

Tuy nhiên, UBKT Đảng ủy xã Phùng Hưng lại kiến nghị không xem xét xử lý kỷ luật đối với 4 Đảng viên vi phạm, với lý do xét tính chất, mức độ vi phạm xuất phát từ công tác cán bộ còn chậm trễ, kéo dài và nhận thức của các đồng chí BCH Hội còn chưa đầy đủ nhưng sau khi được Huyện hội phân tích nên đã chủ động rút báo cáo kiến nghị.

Khoái Châu (Hưng Yên): Chính quyền xã Phùng Hưng bị tố “bao che” cho Đảng viên vi phạm?Ông Đỗ Quốc Kỳ trao đổi với PV Báo Pháp luật Việt Nam

Trao đổi với PV Báo Pháp luật Việt Nam, ông Đỗ Quốc Kỳ - Đảng ủy viên, Bí thư đoàn xã Phùng Hưng cho biết: 4 Đảng viên Hội liên hiệp phụ nữ xã Phùng Hưng vi phạm Quy định 47-QĐ/TW ngày 01/11/20110 của BCH TW về những điều Đảng viên không được làm đã được kết luận rõ trong các báo cáo, kết luận của UBKT Đảng ủy. Những nội dung tố cáo đồng chí Bùi Thị Năm – Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã là sai, không có căn cứ. Vi phạm đã rõ, nhưng từ năm 2019 đến nay, Đảng ủy xã Phùng Hưng không giải quyết, xử lý triệt để, có dấu hiệu “bao che” cho Đảng viên vi phạm. Tôi đã 6 lần làm đơn gửi đến xã, huyện, tỉnh nhưng chưa được giải quyết.

Trong đơn tố cáo gửi Báo Pháp luật Việt Nam, ông Đỗ Quốc Kỳ cũng tố cáo ông Vương Văn Thanh – Phó Bí thư thường trực xã Phùng Hưng không chỉ đạo kịp thời việc kiện toàn cán bộ chủ chốt của Hội phụ nữ và Hội nông dân. Tự ý xây dựng nhân sự chủ chốt của Hội phụ nữ ngoài nguồn quy hoạch.

Trao đổi với PV Báo Pháp luật Việt Nam về xử lý vi phạm của Đảng viên, ông Tạ Quang Đàm – Bí thư Đảng ủy xã Phùng Hưng cho biết: Đang xem xét xử lý, sau này cụ thể mới công khai được và sẽ thông tin lại cho PV.

Như vậy, vi phạm của các Đảng viên đã được kết luận rõ ràng, nội dung tố cáo đồng chí Bùi Thị Năm – Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Phùng Hưng cũng được chỉ ra là sai, không có căn cứ. Thiết nghĩ, để tránh tình trạng đơn thư kéo dài, Đảng ủy, chính quyền xã Phùng Hưng cần sớm giải quyết đơn thư, xử lý vi phạm, tránh tính trạng “bao che” cho cán bộ, Đảng viên vi phạm.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

PV