Kỉ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam: tiếng nói dân tộc giữa đại dịch Covid-19Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (ngày 21 tháng 6) là ngày kỉ niệm ra đời của báo "Thanh niên" do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập 21 tháng 6 năm 1925.

 

Kỉ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam: tiếng nói dân tộc giữa đại dịch Covid-19

Từ khi có báo "Thanh niên", báo chí Việt Nam có cơ hội nói lên ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, giương cao ngọn cờ cách mạng. Do ý nghĩa đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra Quyết định số 52 ngày 5 tháng 2 năm 1985 lấy ngày 21 tháng 6 hằng năm làm Ngày báo chí Việt Nam nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm xã hội của báo chí, thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí với công chúng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí.
Kỉ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam: tiếng nói dân tộc giữa đại dịch Covid-19
Giữa đại dịch covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường càng thấy được tầm quan trọng của các "chiến sỹ báo chí chân chính" trên khắp các mặt trận. Các thông tin đưa đến quần chúng nhân dân đều là những thông tin nóng bỏng, kịp thời, chính xác. Góp phần quan trọng vào công cuộc đẩy lùi dịch bệnh của đất nước.
Kỉ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam: tiếng nói dân tộc giữa đại dịch Covid-19

Kỉ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam: tiếng nói dân tộc giữa đại dịch Covid-19
Nhân kỉ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 -21/6/2021) xin ghi nhận những cống hiến tích cực của các "chiến sỹ báo chí chân chính" vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, xin gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất đến các anh/chị báo chí trên khắp mọi miền Tổ quốc.