Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau: Thống nhất cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 02/3/2020Chiều ngày 28/02, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành công văn số 757/UBND-KGVX về việc cho học sinh, sinh viên, học viên đi học lại sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19.

Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau: Thống nhất cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 02/3/2020Công văn UBND tỉnh Bạc Liêu số: 757/UBND-KGVX về việc cho học sinh, sinh viên, học viên đi học lại.

Theo đó, nhằm thực hiện chỉ đạo công văn số 431/BGDĐT-GDTC ngày 14/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh đi học lại sau thời gian nghỉ học, trên cơ sở đề xuất của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung có ý kiến thống nhất cho học sinh trung học phổ thông, sinh viên, học viên giáo dục thường xuyên, Đại học, Cao Đẳng, trên địa bàn toàn tỉnh Bạc Liêu đi học lại từ ngày 02/3/2020; Trước mắt, cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 07/03/2020.

Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau: Thống nhất cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 02/3/2020Bạc Liêu cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 07/03/2020 (ảnh minh họa).

Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung chỉ đạo Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố cùng các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan để tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung, cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong việc tiêu độc, khử trùng, vệ sinh trường lớp, bảo đảm an toàn cho các em học sinh trong ngày đi học lại. Trong trường hợp phát hiện học sinh, sinh viên có dấu hiệu ho, sốt… nhà trường phải thông báo kịp thời cho phụ huynh, cơ sở y tế để có phương án điều trị.

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cũng có công văn số: 358/SGDĐT-VP về việc cho học sinh, sinh viên, học viên các cấp trên địa bàn tỉnh đi học trở lại sau khi tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid -19.

Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau: Thống nhất cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 02/3/2020Công văn số 358/SGDĐT-VP về việc cho học sinh trên địa bàn tỉnh Cà Mau đi học lai.

Theo đó, được sự thống nhất của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cho học sinh trung học phổ thông, sinh viên, học viên các trường giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, và các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn  tỉnh bắt đầu đi học lại từ ngày 02/3/2020. Trong khi đó, UBND tỉnh cũng đồng ý cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học hết tuần sau, và học trở lại từ ngày 08/03/2020.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho học sinh, sinh viên, học viên đi học lại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cũng đề nghị Sở Giáo dục và đào tạo, UBND các huyện, thành phố Cà Mau, trường Chính trị tỉnh cùng các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp tục phối hợp với ngành Y tế thực hiện phun xịt, tiêu độc khử trùng tại các cơ sở trường, lớp học trước khi học sinh, sinh viên đi học bình thường trở lại.

Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau: Thống nhất cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 02/3/2020Công văn hỏa tốc UBND tỉnh Kiên Giang số 251/UBND-VHXH cho sinh viên..đi học lại ngày 02/3/2020 và trẻ em mầm non, học sinh tiểu học..nghỉ học từ ngày 02/3/2020 đến hết ngày 14/03/2020.

Được biết thêm, UBND tỉnh Kiên Giang cũng vừa có công văn hỏa tốc số 251/UBND-VHXH, gửi các Sở, Ban ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố về việc quyết định cho các em học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên và học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Cao Đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 02/3/2020. Trong khi đó, UBND tỉnh cũng đồng ý cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học từ ngày 02/3/2020 đến hết ngày 14/03/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng cũng chỉ đạo đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống Covid-19, đảm bảo an toàn trường học theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế, đồng thời có các biện pháp hướng dẫn quản lý trẻ em mầm non, học sinh tiểu học học sinh trung học cơ sở trong thời gian nghỉ học.

Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau: Thống nhất cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 02/3/2020Học sinh, sinh viên, học viên Cà Mau, Kiên Giang đi học lại từ ngày 02/3/2020 (ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.. cần phải phối hợp với Sở Y tế các tỉnh trên và các đơn vị có liên quan theo dõi sát sao tình hình dịch bênh Covid-19 gây ra. Đồng thời, hạn chế các hoạt động ngoại khóa cũng như dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường./.

Trọng Nghĩa - Phúc Tiến


Bài liên quan