Kiên Giang công bố quyết định chuẩn y hai Phó Bí thư Huyện ủy(SPL) - Chiều 18/6, Huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về chuẩn y Phó bí thư Huyện ủy Châu Thành đối với hai đồng chí Nguyễn Văn Mao và Lê Quang Định. 

Kiên Giang công bố quyết định chuẩn y hai Phó Bí thư Huyện ủyĐồng chí Mai Hoàng Khởi, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về công tác cán bộ. 

Tại hội nghị, đồng chí Mai Hoàng Khởi, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định số 210-QĐ/TU và Quyết định số 211-QĐ/TU, ngày 10-6-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuẩn y Phó bí thư Huyện ủy Châu Thành. Theo Quyết định số 211-QĐ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chuẩn y đồng chí Nguyễn Văn Mao, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Quyết định số 211-QĐ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chuẩn y đồng chí Lê Quang Định, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025.

Kiên Giang công bố quyết định chuẩn y hai Phó Bí thư Huyện ủyĐồng chí Mai Hoàng Khởi, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy (giữa) trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về việc chuẩn y Phó bí thư Huyện ủy Châu Thành cho hai đồng chí Nguyễn Văn Mao (bìa phải) và Lê Quang Định.

Phát biểu tại hội nghị công bố quyết định, đồng chí Mai Hoàng Khởi mong rằng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Huyện ủy tiếp tục ủng hộ hai đồng chí Nguyễn Văn Mao và Lê Quang Định hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới. Hai đồng chí Nguyễn Văn Mao và Lê Quang Định tiếp tục phát huy khả năng, trình độ, cùng thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy phấn đấu thực hiện hoàn thành nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Kiên Giang công bố quyết định chuẩn y hai Phó Bí thư Huyện ủyĐồng chí Mai Hoàng Khởi, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy (thứ hai, từ phải qua); đồng chí Lâm Minh Công, Bí thư Huyện ủy Châu Thành (thứ ba, từ phải qua) trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về việc chuẩn y Phó bí thư Huyện ủy Châu Thành và tặng hoa cho hai đồng chí Nguyễn Văn Mao (bìa phải) và Lê Quang Định.

Tiếp thu ý kiến của đồng chí Mai Hoàng Khởi, đồng chí Nguyễn Văn Mao cảm ơn Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy đã tín nhiệm bầu hai đồng chí giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy. Đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm lớn đối với hai đồng chí. “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi và đồng chí Định mong muốn Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy tiếp tục tạo điều kiện, giúp đỡ để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với trách nhiệm được giao, chúng tôi sẽ quyết tâm phấn đấu làm tốt vai trò tham mưu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy thực hiện, báo cáo xin ý kiến cấp trên về các lĩnh vực được giao phụ trách; quyết tâm xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; quan tâm đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở; quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hướng đến xây dựng Châu Thành trở thành thành phố trong tương lai”, đồng chí Nguyễn Văn Mao bày tỏ.

 


Bài liên quan