Kiên Giang: Hội nghị trực tuyến chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019Chiều ngày 13/03, tại Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tổ chức họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương. Bà Lê Thị Minh Phụng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Đến dự buổi họp có Đại tá Nguyễn Giang Nam - Phó giám đốc Công an tỉnh; Ông Trần Thanh Xuân - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh; Ông Lê Văn Chuyển - Phó giám đốc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh; Ông Nguyễn Việt Thông - Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh; Ông Trịnh Nam Trung - Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Ông Trần Quốc Tuấn – Phó giám Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh; Ông Nguyễn Quốc Khởi - Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh...

Kiên Giang: Hội nghị trực tuyến chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Toàn cảnh điểm cầu Kiên Giang

Thực hiện quyết định số 772/QĐ-Ttg ngày 26/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đến nay, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã tổ chức tập huấn cho khoảng 9.300 giám sát viên các cấp và khoảng 110.000 điều tra viên thống kê và tổ trưởng điều tra. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cũng đã hoàn thiện các phiếu hỏi tổng điều tra, hoàn thiện tài liệu hướng dẫn gửi các địa phương phục vụ công tác tập huấn và thực hiện tổng điều tra; thiết lập mạng lưới thực hiện tổng điều tra và chuẩn bị tốt hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tổng điều tra; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin về mục đích, ý nghĩa của tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đến các tầng lớp nhân dân. Đối với 3 Bộ gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao cũng đã chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện tổng điều tra theo kế hoạch riêng.

Một số hoạt động tuyên truyền trọng tâm: Tuyên truyền đến các hộ dân cư và nhân dân thông qua tổ chức họp tổ dân phố; Tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử cấp tỉnh (UBND, Cục Thống kê, Đài Phát thanh - Truyền hình) về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Xây dựng các chuyên san về Tổng điều tra trên tạp chí của ngành Thống kê; Sản xuất và đăng phát trailer trên các kênh truyền hình (VTV1, VTV3, VTV5); Tuyên truyền trên hệ thống phát thanh; Tuyên truyền trên một số báo in, báo điện tử (07 đầu báo) và một số hình thức tuyên truyền khác.

Tuyên truyền cổ động: Treo băng rôn, khẩu hiệu, xe cổ động về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Tuyên truyền trong hệ thống giáo dục: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 674/BGDĐT-VP ngày 27/02/2019 về việc tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường dự bị đại học, học viện thuộc quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã thống nhất về chỉ đạo các công ty viễn thông hỗ trợ gửi tin nhắn tới các thuê bao điện thoại di động để thông báo về cuộc Tổng điều tra.

Do tính chất đặc biệt quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân và nhà ở, yêu cầu về tính chính xác của số liệu điều tra. Do vậy, cuộc Tổng điều tra phải tiến hành thận trọng và đảm bảo chất lượng để giúp các nhà quản lý có thông tin đầy đủ, chính xác nhằm đánh giá chuẩn xác kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội và hoạch định chiến lược, đề ra các kế hoạch, chính sách, chỉ tiêu sát hợp thực tế, đảm bảm tính khoa học trong từng giai đoạn.

Đây sẽ là lần thứ 5 nước ta tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở, với 5 mục đích chính: Thu thập thông cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn quốc để phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin để đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011-2020, đồng thời là cơ sở quan trọng để xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; phục vụ cho công tác giám sát thực hiện nghị quyết Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ đã cam kết và cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp của quốc gia về dân số trong giai đoạn hiện nay.

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có nhiều điểm mới, trong đó nổi bật là việc ứng dụng công nghệ thông tin; yêu cầu đặt ra là: công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố và lưu giữ thông tin cuộc tổng điều tra phải được thực hiện đúng luật, đúng quy định của phương án tổng điều tra; bảo đảm thu thập đầy đủ, chính xác, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót các thông tin; bảo mật thông tin cá nhân thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến hoạch định chính sách tầm vĩ mô; hoạt động này được tổ chức 10 năm một lần. In treo băng rôn, dán áp phích, khẩu hiệu, logo tại các nơi công cộng (trụ sở các cơ quan nhà nước, Ban Chỉ đạo các cấp, điểm bưu điện văn hóa xã, các tuyến đường chính...

Thành công của cuộc Tổng điều tra có sự tham gia đóng góp của tất cả mọi người dân và của các ngành, các cấp. Chính vì vậy công tác tuyên truyền về Tổng điều tra có ý nghĩa rất quan trọng, với mục đích để tất cả người dân ở địa phương đều hiểu được chủ trương, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc Tổng điều tra, biết được nghĩa vụ của mình trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác phục vụ công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành công.

Đến nay, công tác chuẩn bị thực hiện Tổng điều tra dân số nhà ở tại Kiên Giang đã hoàn thiện, sẵn sàng thu thập thông tin tổng điều tra. Tỉnh cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo các cấp tỉnh, huyện, xã đồng thời cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Trung ương và địa phương tổ chức. Các công tác tuyển dụng điều tra viên, vẽ sơ đồ nền phân chia địa bàn điều tra và nghiệm thu bảng kê được Kiên Giang chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, nhằm đảm bảo thành công cho cuộc tổng điều tra.

Việc thực hiện điều tra thu thập thông tin ở tất cả các địa bàn điều tra bắt đầu là 0 giờ ngày 1/4/2019 và kết thúc ngày 25/4/2019.

  • Trọng Nghĩa

Bài liên quan