Kiên Giang khai thác tiềm năng về nông nghiệp, kinh tế biển, du lịch để phát triển kinh tế bền vữngTrong phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 diễn ra vào sáng 16/10, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, nhiệm kỳ qua Kiên Giang đã có nhiều nỗ lực vượt khó vươn lên giành được nhiều thành tựu đáng khích lệ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân Kiên Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.  Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cho rằng: Kiên Giang có nhiều tiềm năng để phát triển tất cả các ngành kinh tế, thuận lợi trong việc mở rộng liên kết, giao lưu kinh tế với các tỉnh trong Vùng đồng bằng sông Cửu Long, với các nước trong khu vực, đồng thời đóng vai trò là cầu nối các tỉnh miền Tây Nam Bộ với cả nước và quốc tế thúc đẩy phát triển KTXH của tỉnh, Vùng đồng bằng sông Cửu Long và bảo đảm quốc phòng, an ninh Tổ quốc.

Kiên Giang khai thác tiềm năng về nông nghiệp, kinh tế biển, du lịch để phát triển kinh tế bền vữngĐồng chí Trương Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị- Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.(Ảnh: BTC cung cấp)

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Kiên Giang đã phát huy thành quả đạt được, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm 3 đột phá chiến lược, các tiềm năng lợi thế như nuôi trồng, đánh bắt thủy sản xa bờ, vận tải biển, du lịch biển được khai thác, phát huy tốt hơn, góp phần cùng cả nước thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”. 

Kinh tế tăng trưởng nhanh, bình quân đạt 7,22%/năm. Quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,52 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 2.458 USD/năm (gấp 1,66 lần so với đầu nhiệm kỳ). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kinh tế biển phát triển khá toàn diện, chiếm tỷ trọng ngày càng cao (chiếm gần 80% GRDP của tỉnh), vượt kế hoạch đề ra (74%). 

Kiên Giang là một trong những tỉnh thu ngân sách trên 10 ngàn tỷ đồng/năm ở ĐBSCL. Tổng thu trong nhiệm kỳ đạt gần 50 ngàn tỷ đồng, riêng năm 2020 đạt 11.540 tỷ đồng. Các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều tăng trưởng khá; đã chủ động cơ cấu lại các vùng sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn, chủ động sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch, công nghệ cao, hữu cơ; đồng thời đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản và khai thác thủy sản xa bờ, đưa tỉnh trở thành một trong những địa phương đứng đầu cả nước về sản lượng lương thực và thủy sản. 

Kiên Giang khai thác tiềm năng về nông nghiệp, kinh tế biển, du lịch để phát triển kinh tế bền vữngĐồng chí Trương Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị- Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ ( thứ 4, từ phải qua) trao đổi với các đại biểu dự Đại hội.(Ảnh: BTC cung cấp)

Đặc biệt, du lịch phát triển khá mạnh, doanh thu hơn 20 ngàn tỷ đồng, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Đã huy động được hơn 225 ngàn tỷ đồng, gấp 1,44 lần so với đầu nhiệm kỳ để đầu tư xây dựng, nâng cấp nhiều cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương; quan tâm lãnh đạo cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi hơn để thu hút đầu tư vào tỉnh, tạo thêm năng lực mới cho nền kinh tế và phục vụ đời sống Nhân dân. 

“Những kết quả nêu trên là rất ấn tượng, cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Kiên Giang, đã tạo được những tiền đề rất căn cơ và quan trọng để Kiên Giang phát triển nhanh hơn trong thời gian tới, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển chung của cả nước; góp phần làm giàu cho quê hương và đất nước ta có được những thành tựu to lớn như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình nói.

Phó Thủ tướng cũng thẳng thắng chỉ ra những hạn chế, yếu kém của tỉnh Kiên Giang, cầm sớm được khắc phục trong nhiệm kỳ tới, đó là: “Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên một số mặt chưa hiệu quả. Hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ở một số lĩnh vực, nhất là trong quản lý tài nguyên môi trường, đất đai còn hạn chế. Phát triển kinh tế xã hội chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Kết cấu hạ tầng phát triển chưa đồng bộ, nhất là kết nối với các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và TP. Hồ Chí Minh. Công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất và đầu tư còn nhiều hạn chế, bất cập. Phát triển dịch vụ du lịch chưa gắn với bảo vệ tốt môi trường”.

Kiên Giang khai thác tiềm năng về nông nghiệp, kinh tế biển, du lịch để phát triển kinh tế bền vững

Đồng chí Trương Hòa Bình thay mặt Bộ Chính trị trao tặng bức tranh Bác Hồ cho Đại hội.(Ảnh: BTC cung cấp)

Để thực hiện mục tiêu duy trì là một trong những tỉnh phát triển dẫn đầu của vùng đồng bằng sông Cửu Long và trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình lưu ý Kiên Giang cần xác định tiếp tục thực hiện 3 đột phát chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xác định các trụ cột phát triển kinh tế xã hội của tỉnh như kinh tế biển, xây dựng hạ tầng giao thông; tăng tỷ trọng dịch vụ với việc đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ du lịch chất lượng cao, phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống Nhân dân.

Đồng thời, Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo chiều sâu, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế tự nhiên, tiềm năng về nông nghiệp, kinh tế biển, du lịch để thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Kiên Giang cần nghiên cứu chuyển đổi mô hình từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất lớn, theo chuỗi giá trị. Tập trung cho nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất, gắn với nâng cao giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh hàng hóa trên thị trường và lợi nhuận của nông dân.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế biển theo NQ 36/NQ-TW ngày 22/01/2018 về phát triển bền vững kinh tế biển gắn với phát triển du lịch. Có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho ngư dân khai thác thủy sản. Đồng thời kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, khai thác thủy sản tận diệt ven bờ. Tăng cường liên kết vùng, nhất là liên kết với các tỉnh, thành vùng ĐBSCL, giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa-xã hội và bảo vệ môi trường, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo./.

Khánh Thùy
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất