Kiên Giang: Thả hàng chục ngàn con giống xuống sông Cái Lớn tái tạo nguồn lợi tự nhiênNgày 1- 4, tại xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao (Kiên Giang), Hội thủy sản tỉnh Kiên Giang cùng Chi cục Thủy sản tỉnh, tổ chức thả hàng chục ngàn con giống nhằm tái tạo nguồn lợi tự nhiên.

Sáng ngày 01/04/2019 tại khu vực sông Cái Lớn thuộc xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, Hội thủy sản Kiên Giang cùng chi cục Thủy Sản tỉnh đã tổ chức thả hàng chục ngàn con giống nhằm tái tạo nguồn lợi tự nhiên. Cụ thể, các cơ quan chức năng đã tiến hành thả 200 con cá hô, 25.500 con tôm càng xanh trong đó khoảng 1.500 con đang mang trứng và 24.000 con tôm càng xanh giống, 2.000 con cá lóc và 60.000 con tôm sú giống.

Kiên Giang: Thả hàng chục ngàn con giống xuống sông Cái Lớn tái tạo nguồn lợi tự nhiên

Hình ảnh thả tôm giống - Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng

Ông Phù Vĩnh Thái, Phó Chủ tịch Hội thủy sản tỉnh Kiên Giang cho biết, thông qua đợt thả con giống về với môi trường tự nhiên lần này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái; ngăn chặn, giảm thiểu sự phát tán những loại thủy sản ngoại lai ra môi trường.

Ngay sau đó, các đơn vị có liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân không đánh bắt thủy sản xung quanh khu vực thả cá giống, không xả chất thải gây ô nhiễm xuống sông, kênh, rạch để đảm bảo hoạt động thả cá đạt hiệu quả.

 Phúc Tiến

 


Bài liên quan