Kiên Giang: Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”(SPL) - Sáng ngày 24/2, Ban Chỉ đạo phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương tổng kết 20 năm thực hiện phong trào trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2000-2020. Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang- Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.


Qua 20 năm thực hiện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã thực sự đi vào đời sống của Nhân dân và phát triển mạnh mẽ, nhiều nội dung hoạt động của phong trào được lồng ghép, kết hợp triển khai sâu rộng trong xã hội. Nhiều giá trị văn hoá tốt đẹp được bảo tồn, phát huy; công tác quản lý và tổ chức lễ hội từng bước đi vào nề nếp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Công tác xã hội hoá trong phong trào ngày càng thể hiện rõ nét hơn qua việc huy động các nguồn lực trong Nhân dân để xây dựng những công trình phúc lợi cộng đồng như: Cầu, đường, trường học, cơ sở khám chữa bệnh, điện, nước sạch ở nông thôn là vô cùng lớn. 

Kiên Giang: Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung trao bằng khen của Bộ Văn hoá- Thể thao và Du lịch đã tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000-2020.

Qua đó, toàn tỉnh vận động “Quỹ vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội trên 4.000 tỷ đồng. Trong đó “Quỹ vì người nghèo” các cấp được 677 tỷ đồng; cất mới gần 29.500 căn nhà và sửa chữa 3.250 căn nhà đại đoàn kết, trị giá gần 900 tỷ đồng. 

Thực hiện công tác an sinh xã hội, tỉnh đã vận động xây dựng 2.722 căn nhà tình nghĩa; triển khai làm 1.899km đường giao thông nông thôn; xây dựng và sửa chữa 2.148 cầu giao thông nông thôn và trao gần 1 triệu 800 ngàn suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, khó khăn…. với tổng giá trị trên 2.150 tỷ đồng.

Hệ thống thiết chế văn hoá- thể thao cơ sở trong những năm qua luôn được tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hoá, tập luyện thể dục thể thao của Nhân dân. 

Cùng với đó, Mặt trận tổ quốc các cấp còn tham gia vận động Nhân dân xây dựng đời sống văn hoá trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó đã xây dựng được 489 mô hình giảm nghèo bền vững 322 mô hình liên kết phát triển kinh tế; 703 mô hình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh còn chỉ đạo xây dựng 257 mô hình điểm “Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới”. Đến nay, toàn tỉnh có 79/117 xã và huyện Tân Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt 17,6 tiêu chí/ xã. Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá đến nay tăng 59,5% so với năm 2000.

Phát huy kết quả đạt được, trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh phấn đấu 88% gia đình; 89% ấp, khu phố; 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, 69% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới và văn minh đô thị. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung- Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” cho rằng: Kết quả đạt được trong 20 năm qua là hết sức cơ bản, đáp ứng được yêu cầu của xã hội, của Nhân dân. Thành công nổi bật của phong trào chính là đã tập hợp, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội… đã khơi dậy được phong trào “lấy sức dân để chăm lo cho Nhân dân” theo đúng tinh thần của Trung ương chỉ đạo. 

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung đề nghị các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt trong chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước; nâng cao nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. 

“Nhiệm vụ của những năm tiếp theo còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức và ý chí quyết tâm, tôi tin rằng các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội tiếp tục phát huy tốt những kinh nghiệm và kết quả đạt được trong 20 năm qua, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo nhất định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của tỉnh trong những năm tới sẽ đạt kết quả cao hơn, chất lượng Phong trào tốt hơn”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung nhấn mạnh.

Dịp này, Bộ Văn hoá- Thể thao và Du lịch đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 52 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000-2020./.

Khánh Thùy
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất