Lai Châu đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về bầu cửNgày 23/4, tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với Ủy ban bầu cử (UBBC) các huyện, thành phố. Tại Hội nghị, UBBC tỉnh cho biết, thời gian tới sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử trên mọi phương tiện.

Theo báo cáo tại Hội nghị, công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung thực hiện đảm bảo dân chủ, trình tự, thủ tục và thời gian theo Luật định.

Hiện nay, toàn tỉnh đã hoàn thiện các tổ chức phụ trách bầu cử gồm: 1 UBBC tỉnh, 8 UBBC cấp huyện, 106 UBBC cấp xã. 2 Ban bầu cử Quốc hội, 13 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 58 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; 570 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; 867 Tổ bầu cử. UBBC tỉnh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho 379 đại biểu.

Lai Châu đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về bầu cử

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với điểm cầu các huyện, thành phố. Ảnh: Lê Dũng

Công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu qua 3 lần hiệp thương được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, đúng thành phần, số lượng, đúng tiến độ về thời gian và đảm bảo số dư theo quy định. Theo đó, kết quả hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách chính thức người đủ tiêu chuẩn ứng cử: Số lượng đại biểu Quốc hội được bầu tại địa phương là 04 đại biểu; danh sách chính thức người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 08 người. Số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 50 đại biểu; danh sách chính thức người được giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 là 83 người…

Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú được tổ chức dân chủ, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. UBBC các cấp đã chỉ đạo lập và niêm yết danh sách cử tri đảm bảo đúng thời hạn, phân loại cử tri được quyền bầu cử, các trường hợp không được tham gia bỏ phiếu. Đến ngày 20/4/2021, trên địa bàn tỉnh có tổng số 287.364 cử tri. Công tác tuyên truyền về bầu cử được tổ chức bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình địa phương.

Thời gian tới, UBBC tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử trên mọi phương tiện; công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử; tổ chức để người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, thực hiện vận động bầu cử; rà soát, bổ sung cử tri thay đổi nơi cư trú; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội…

Tại Hội nghị, thành viên UBBC tỉnh, UBBC các huyện, thành phố cũng đã báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử; những vướng mắc, kiến nghị, đề xuất với UBBC tỉnh trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bầu cử...

Lai Châu đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về bầu cử

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng kết luận Hội nghị. Ảnh: Lê Dũng

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh đề nghị: UBBC các cấp cần chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ bầu cử cấp cho các tổ chức phụ trách bầu cử đảm bảo đúng thời gian, tiến độ theo kế hoạch; tăng cường tập huấn kỹ cho đội ngũ trực tiếp thực hiện công tác bầu cử.  

Đối với các địa bàn khó khăn, cần phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể; chỉ đạo trực tiếp xuống huyện, xã, thành lập các tổ đội vừa hỗ trợ tuyên truyền vừa nắm bắt tình hình ở cơ sở để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ.

Đồng chí Trần Tiến Dũng nhấn mạnh: Chỉ còn đúng 1 tháng nữa là đến Ngày bầu cử, vì vậy các cấp, các ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đa dạng, có chiều sâu để Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, phát huy được ý thức về quyền và trách nhiệm của mỗi cử tri.
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất