fspin Lâm Đồng: Hơn 18 ha đất do công ty Công ty Cổ phần đá quý và vàng Lâm Đồng thuê bị thu hồi - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Lâm Đồng: Hơn 18 ha đất do công ty Công ty Cổ phần đá quý và vàng Lâm Đồng thuê bị thu hồiUBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định thu hồi toàn bộ diện tích 181.286 m2 đất đã cho Công ty Cổ phần đá quý và vàng Lâm Đồng thuê giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Năng, Đức Trọng quản lý.

Trước đó, ngày 17/11/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã ký Quyết định Số: 12 QĐ-UBND về việc thu hồi toàn bộ diện tích đất đã cho Công ty Cổ phần đá quý và vàng Lâm Đồng thuê tại xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng.

Quyết định này nêu rõ: Thu hồi toàn bộ diện tích 181.286 m2 đất đã cho Công ty Cổ phần đá quý và vàng Lâm Đồng thuê theo các Quyết định số 1216 QĐ-UBND ngày 09/5/2008, số 2682/QĐ-UBND ngày 28/12/2018, số 3575/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh tại xã Tà Năng (nay là xã Đa Quyn), huyện Đức Trọng và giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Năng qun lý.

Lâm Đồng: Hơn 18 ha đất do công ty Công ty Cổ phần đá quý và vàng Lâm Đồng thuê bị thu hồi

 

Quyết định Số: 12 QĐ-UBND về việc thu hồi toàn bộ diện tích đất đã cho Công ty Cổ phần đá quý và vàng Lâm Đồng thuê tại xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng.

 

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập biên bản bàn giao đất nêu trên cho Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Năng quản lý; Chỉ đạo cập nhật, chính lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chỉnh theo quy định.

Đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập thủ tục bàn giao tài nguyên rừng trên đất (nếu có) cho Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Năng quản lý: xử lý các phát sinh do thay đổi về hiện trạng rừng trên đất (nếu có) theo quy định. Giao Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Năng tiếp tục quản lý diện tích đất, rừng (nếu có) trên đất nêu trên theo quy định...

Được biết, lý do thu hồi diện tích đất do Công ty Cổ phần đá quý và vàng Lâm Đồng thuê do đây là đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013).

Kim Đồng - VPĐD Lâm Đồng
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất