Lạng Sơn: Tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên(PLS)- Vừa qua, ngày 23/11, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Dân quân tự vệ (DQTV) và Luật Lực lượng dự bị động viên (LLDBĐV). Dự hội nghị có các đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Chỉ huy Quân sự các sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các báo cáo viên truyền đạt nội dung tập huấn một cách khoa học, hiệu quả; nêu dẫn chứng cụ thể tình hình quốc tế, trong nước và của địa phương để các học viên dễ tiếp thu, nắm bắt; khẳng định và làm sâu sắc hơn, cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối đổi mới của Đảng trong triển khai thực hiện Luật DQTV, Luật LLDBĐV.

Lạng Sơn: Tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các học viên được học tập 8 chuyên đề gồm: Nội dung cơ bản của Luật DQTV, Luật LLDBĐV; Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV; Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 8/7/2020 quy định danh mục phương tiện, kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị; Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 3/7/2020 của Chính phủ quy định huy động LLDBĐV khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngay sau hội nghị tập huấn, các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố tổ chức tập huấn, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức về Luật DQTV, Luật LLDBĐV và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Trên cơ sở đó thống nhất trong nhận thức, nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sơn Hải


Bài liên quan