Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp chủ động, linh hoạt, sáng tạo nhiều hoạt động đối ngoại nhân dânNgày 4/11, Bà Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Tỉnh ủy Đồng Tháp về công tác đối ngoại nhân dân.

Tiếp và việc với Đoàn, có Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp - Phan Văn Thắng; Chủ tịch Ủy ban Măt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Tháp – Lê Thành Công cùng lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp và các Sở, ban ngành liên quan…

Ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp báo cáo cùng Đoàn công tác: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp đã tập trung triển khai có hiệu quả, làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác đối ngoại nhân nhân, tổ chức hiệu quả các hoạt động hòa bình đoàn kết hữu nghị và công tác vận động viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài…Đồng thời, mở rộng và tận dụng hiệu quả mối quan hệ với các Cơ quan đại diện ngoại giao tại TP. Hồ Chí Minh.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp chủ động, linh hoạt, sáng tạo nhiều hoạt động đối ngoại nhân dânPhó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp - Phan Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Đặc biệt, trong công tác đối ngoại của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp trong thời gian qua, đã làm tốt vai trò cầu nối trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống với nước bạn Campuchia và Lào. Cùng với đó, phối hợp các ban ngành, đoàn thể tỉnh vận động sự đóng góp có hiệu quả của các cá nhân, tổ chức Phi chính phủ nước ngoài trong việc hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo và các hoạt động từ thiện xã hội, giúp giải quyết những nhu cầu khó khăn trước mắt tại các địa phương và góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh.

Theo đó, bình quân hàng năm giá trị viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho tỉnh hơn 20 tỉ đồng, trong đó Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trực tiếp vận động hơn 6 tỷ với nhiều chương trình, dự án, phi dự án và các hoạt động từ thiện xã hội tại địa phương. Theo Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp Lê Xuân Hải, cho rằng: Đa số các chương trình, dự án đều gắn mục tiêu phát triển kinh tế xã hội với mục tiêu chính trị đối ngoại và đảm bảo an ninh chính trị tại địa phương. Hàng năm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp cùng với các Sở, ngành xây dựng danh mục nhu cầu viện trợ của tỉnh và tổ chức đoàn di vận động viện trợ tại TP.HCM, Thủ đô Hà Nội để mở rộng quan hệ, tìm kiếm đối tác mới và kêu gọi viện trợ đầu tư cho tỉnh Đồng Tháp.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp chủ động, linh hoạt, sáng tạo nhiều hoạt động đối ngoại nhân dânChủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - Nguyễn Phương Nga phát biểu Kết luận tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp -Phan Văn Thắng, nhấn mạnh: Tỉnh Đồng Tháp luôn đảm bảo mọi điều kiện để hoạt động đối ngoại của địa phương hoạt động tốt, hầu hết các đồng chí tham gia công tác các Hội đều là những đồng chí có uy tín. Cũng theo ông Thắng, hàng năm bên cạnh việc xây dựng kế hoạch, định hướng cụ thể về công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn; giữa các sở ban ngành và các nước bạn đều ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác; thường xuyên tổ chức đoàn ra đoàn vào; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động giao lưu biên giới, tổ chức định kỳ các buổi gặp gỡ nhằm cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và kịp thời tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc… Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác phối hợp hoạt động, thắt chặt thêm tình đoàn kết, thông qua đó kêu gọi đầu tư.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp - Phan Văn Thắng, cho rằng: Trong thời gian tới, Đồng Tháp sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đồng thời thực hiện đổi mới nâng tầm trong các hoạt động đối ngoại nhân dân từ vận động hỗ trợ thành kêu gọi hợp tác đầu tư. Ông Thắng cũng yêu cầu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam hàng năm hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng, chuyên môn cho các nhân sự làm công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp chủ động, linh hoạt, sáng tạo nhiều hoạt động đối ngoại nhân dânLiên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp chủ động, linh hoạt, sáng tạo nhiều hoạt động đối ngoại nhân dânPhó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp - Phan Văn Thắng và Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - Nguyễn Phương Nga tặng quà lưu niệm cho nhau.

Phát biểu Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đánh giá cao Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp đã đạt được những kết quả khá toàn diện, khẳng định được vai trò và trách nhiệm của mình tại địa phương. Đồng Tháp đã tạo được sự gắn kết giữa các sở ngành, tạo nên sức mạnh của một tập thể vững mạnh. Với đặc thù ở địa phương có nhiều địa điểm giám biên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân cho người dân khu vực giáp biên; đồng thời đã thực hiện phương pháp vận động Phi Chính phủ một cách sáng tạo.

Đặc biệt, những mô hình, hoạt động liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân cũng như phương pháp đổi mới trong cách vận động Phi Chính phủ mà Đồng Tháp đã làm xứng đáng là mô hình tiêu biểu cho các địa phương học tập, chia sẻ. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng đề nghị, Đồng Tháp tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và người dân về tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân./.

Trọng Nghĩa
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất