Long An: Ngưng phục vụ tại chỗ các quán ăn, uống, giải khát đối với một số huyện trên địa bàn tỉnh(SPL)- Trước diễn biến hết sức phức tạp và khó lường của tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An, UBND tỉnh đã điều chỉnh bổ sung yêu cầu đối với các hoạt động của các cơ sở dịch vụ nhà hàng, ăn uống, giải khát ở một số huyện trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, từ 00 giờ, ngày 23/6/2021, ngưng phục vụ tại chỗ các quán ăn, uống, giải khát đối với các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Châu Thành và TP Tân An cho đến khi có thông báo mới.

Long An: Ngưng phục vụ tại chỗ các quán ăn, uống, giải khát đối với các huyện có ca nhiễm Covid-19

Đối với các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Châu Thành và TP.Tân An: chỉ phục vụ mang về, không phục vụ tại chỗ.

 

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Công văn số 5679/UBND-VHXH ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh; trong đó điều chỉnh, bổ sung một số nội dung sau:

Đối với hoạt động của các cơ sở dịch vụ nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống, giải khát:

Đối với các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Châu Thành và TP.Tân An: chỉ phục vụ mang về, không phục vụ tại chỗ.

Đối với các huyện còn lại: khuyến khích phục vụ mang về; trường hợp phục vụ tại chỗ thì không phục vụ quá 10 người trong cùng một thời điểm và phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc 5K (lưu ý khoảng cách giữa 02 người tối thiểu là 1,5 mét).

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch nêu trên; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hàng ngày gửi Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm hành chính công cấp huyện tiếp tục hoạt động bình thường; trong đó lưu ý:

Đối với các thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4: chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đối với các thủ tục hành chính cấp tỉnh chưa được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4: tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp, nhưng thực hiện trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm hành chính công cấp huyện chịu trách nhiệm rà soát, hoàn chỉnh phương án đảm bảo an toàn cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và khách hàng đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm.

Zalo


Bài liên quan