Long Biên, Hà Nội: Vì sao UBND quận chậm cưỡng chế thu hồi đúng theo pháp luật ?Suốt 10 năm qua, UBND TP Hà Nội và Văn phòng Chính phủ đã có nhiều văn bản khẳng định về nguồn gốc đất của gia đình bà Nguyễn Thị Luyến tranh chấp với ông Trần Đức Quý. Tuy nhiên, tới nay UBND quận Long Biên vẫn không tổ chức cưỡng chế giao đất cho người dân để bảo đảm quyền lợi chính đáng ?

Cho mượn thành mất đất

Theo Thông báo số 24/TB-HĐND ngày 5-6-2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại buổi tiếp công dân tháng 5-2019 do Phó chánh Văn phòng Vũ Quang Chinh ký: “Thửa đất số 90 diện tích 156m2, tờ bản đồ số 7, bản đồ địa chính xã Long Biên (nay là phường Long Biên, quận Long Biên) đo vẽ năm 1993 có nguồn gốc của cụ Vũ Thị Nhật là mẹ đẻ của bà Trần Thị Thanh, Trần Thị Mùi và ông Trần Hoạt (chồng bà Nguyễn Thị Luyến) mua và sử dụng từ trước năm 1945. Năm 1946 cụ Nhật mất không lập di chúc nên các con đẻ của cụ Nhật thay nhau quản lý sử dụng diện tích đất này.

Năm 1974 bà Thanh, bà Mùi có bán một phần đất của bố mẹ để lại cho bà Vũ Thị Thú. Khoảng năm 1976 ông Vũ Văn Dinh (chồng bà Trần Thị Thanh) được cấp đất dãn dân ra ở nơi khác, phần diện tích này được giao lại cho em gái là bà Trần Thị Mùi sử dụng. Khoảng năm 1993 – 1994 bà Trần Thị Mùi ốm yếu, nên gia đình bà Luyến đã đón bà Mùi lên Phú Thọ. Sau đó, gia đình bà Nguyễn Thị Luyến có cho ông Trần Văn Mạn mượn đất để làm vườn, ông Mạn giao cho con trai là Trần Đức Quý trồng rau thu hoa lợi trên diện tích đất này”.

Ông Trần Đức Quý “đã kê khai sử dụng (tại sổ dã ngoại theo bản đồ đo vẽ năm 1993) từ năm 1993 trên thửa đất này. Năm 2001 ông Trần Đức Quý đã xây dựng một ngôi nhà cấp bốn mái lợp fibro ximăng diện tích khoảng 25m2”. Ông Trần Đức Quý và vợ là Nguyễn Thị Toan cho rằng đã kê khai sử dụng từ năm 1993 và nộp thuế nhà đất từ năm 1996 đến nay thì quyền sử dụng đất là của mình.

Bác đề nghị của ông Quý là đúng quy định

Năm 2002, gia đình bà Nguyễn Thị Luyến có đơn đề nghị đòi lại quyền sử dụng đất hiện gia đình ông Trần Đức Quý đang sử dụng. UBND huyện Gia Lâm ra Thông báo số 77/TB-UB ngày 21-4-2003 giao cho các phòng ban chức năng xác định nguồn gốc thửa đất số 90 diện tích 156m2, tờ bản đồ số 7 bản đồ gốc  địa chính đo vẽ  năm 1993. Sau đó, bà Nguyễn Thị Luyến đã có đơn đề nghị TAND huyện Gia Lâm đã thụ ly, giải quyết. Ngày 6-1-2004 TAND huyện Gia Lâm ra Quyết định số 01/QĐCVA chuyển vụ án cho quận Long Biên tiếp tục thụ lý.

Long Biên, Hà Nội: Vì sao UBND quận chậm cưỡng chế thu hồi đúng theo pháp luật ?

Thửa đất của bà Nguyễn Thị Luyến đang bị tranh chấp

Ngày 7-8-2007,  TAND quận Long Biên có Công văn số 146/2007/CV-TA chuyển hồ sơ tranh chấp quyền sử dụng đất giữa gia đình bà Luyến với gia đình ông Trần Đức Quý cho UBND quận Long Biên giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 29-7-2008, UBND quận Long Biên ra Quyết định số 1754/QĐ-UBND, về việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa bà Nguyễn Thị Luyến với ông Trần Đức Quý tại tổ 14, phường Long Biên, quận Long Biên do Phó chủ tịch Đỗ Huy Chiến ký. Quyết định nêu rõ: “Theo Mục 1, khoản 2, Điểm c) Thông tư số 83/TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25-8-1994 của Chính phủ quy định “Việc nộp thuế đất trong trường hợp này không có nghĩa là thừa nhận tính hợp pháp về quyền sử dụng đất…”. Do vậy việc bà Nguyễn Thị Toan cho rằng gia đình đã kê khai sử dụng từ năm 1993 đến nay và nộp thuế nhà đất từ năm 1996 đến nay là quyền sử dụng đất của gia đình là không phù hợp với quy định của pháp luật. Quyết định nêu:

“Điều 1,1: Thừa nhận thửa đất có diện tích156m2, tại tổ 14, phường Long Biên, quận Long Biên, thuộc thửa đất số 90, tờ bản đồ số 7 bản đồ gốc địa chính xã Long Biên (nay là phường Long Biên) đo vẽ năm 1993, có nguồn gốc là của bà Vũ Thị Nhật, khi bà Nhật chết không để lại di chúc, do đó thuộc quyền sử dụng của các đồng thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bà Vũ Thị Nhật là bà Trần Thị Thanh, bà Trần Thị Mùi và ông Trần Hoạt (chồng bà Nguyễn Thị Luyến) theo luật định. Việc ông Trần Đức Quý đòi được công nhận quyền sử dụng thửa đất nêu trên  là không phù hợp với quy định của pháp luật.

1.2: Giao UBND phường Long Biên hướng dẫn bà Nguyễn Thị Luyến và những người có liên quan tới thửa đất trên thực hiện khai nhận thừa kế theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Giao UBND phường Long Biên kết hợp với các phòng ban chức năng của UBND quận xác định giá trị tài sản, công sức trong quá trình quản lý sử dụng thửa đất trên do gia đình ông Trần Đức Quý quản lý và sử dụng từ năm 1993 đến nay, gia đình bà Nguyễn Thị Luyến đại diện cho các đồng thừa kế phải có trách nhiệm trong việc hỗ trợ kinh phí cho gia đình ông Trần Đức Quý trong quá trình quản lý sử dụng…”.

Ngày 10-11-2009, UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 5858/QĐ-UBND, về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Trần Đức Quý và bà Nguyễn Thị Luyến ở tổ 14, phường Long Biên, quận Long Biên, do ông Vũ Hồng Khanh-Phó chủ tịch ký: “Điều 1: Đồng ý với Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 29-7-2008 của UBND quận Long Biên về việc giải quyết tranh chấp đất đai ở tổ 14, phường Long Biên, quận Long Biên giữa ông Trần Đức Quý và bà Nguyễn Thị Luyến. Điều 2: Quyết định này là Quyết định giải quyết cuối cùng theo quy định tại mục a, khoản 2, Điều 136 của Luật Đất đai năm 2003” .

Tuy nhiên dù hai Quyết định trên đã được ban hành, có hiệu lực nhưng việc thực hiện cưỡng chế, thu hồi đất, giao đất cho gia đình bà Luyến vẫn không được thực hiện.

Tiếp đến, ngày 13-12-2016, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 10801/VPCP-V.1 gửi Thành tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố Hà Nội về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Đức Quý (TP Hà Nội): “Xét báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 2415/KL-TTCP, ngày 20-6-2016 về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Đức Quý, trú tại tổ 14 phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội về quyền sử dụng đất; ý kiến của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 1946/TTCP-C.1, ngày 25-7-2016; ý kiến của UBND thành phố Hà Nội tại Văn bản số 6148/UBND-TBCD ngày 25-10-2016, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

UBND Thành phố Hà Nội giải quyết bác đề nghị được công nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Đức Quý là đúng với quy định của pháp luật; UBND Thành phố Hà Nội hướng dẫn các đồng thừa kế của bà Vũ Thị Nhật làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện.

Long Biên, Hà Nội: Vì sao UBND quận chậm cưỡng chế thu hồi đúng theo pháp luật ?

Văn bản trả lời của Văn phòng Chính phủ về  nguồn gốc mảnh đất

UBND quận Long Biên có “đùn đẩy” trách nhiệm ?

Ngày 1-11-2019, UBND quận Long Biên có Công văn số 1916/UBND-TNMT về việc trả lời kiến nghị của ông Nguyễn Đăng Tiến (đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Luyến) về việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa bà Nguyễn Thị Luyến với ông Trần Đức Quý tại tổ 14, phường Long Biên, quận Long Biên, UBND quận Long Biên trả lời như sau”

“Do có vướng mắc về căn cứ pháp lý để ban hành quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, UBND quận Long Biên  đã có Văn bản số 299/UBND-TNMT ngày 28-2-2019 đề nghị UBND thành phố ban hành văn bản quy định việc thực hiện Khoản 59 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 6-1-2017 của Chính phủ (UBND cấp tỉnh bố trí kinh phí thực hiện việc cưỡng chế và ban hành quy định cụ thể việc tổ chức cưỡng chế quyết định giải quyết tranh chấp  đất đai tại địa phương).

Ngày 28-6-2019, Văn phòng UBND thành phố có Văn bản số 5971/VP-ĐT thông báo chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch với nội dung “UBND quận Long Biên thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai và các Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15-5-2014 và Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 6-1-2017 của Chính phủ”.

Ngày 25-7-2019 UBND quận Long Biên có Văn bản số 1315/UBND-TNMT báo cáo UBND thành phố nêu quan điểm vướng mắc về cơ sở pháp lý tổ chức thực hiện cưỡng chế quyết định giải quyết tranh chấp đất đai. Cho đến nay UBND quận Long Biên chưa nhận được chỉ đạo của UBND thành phố.

Trước cách trả lời của UBND quận Long Biên, dư luận đang cho rằng phải chăng, UBND quận đang “đùn đẩy” trách nhiệm giải quyết quyền lợi chính đáng của nhân dân hay phải  chăng có “lợi ích nhóm” ? Liệu UBND quận có cho mình cái quyền “ngồi trên pháp luật” khi Văn phòng Chính phủ và các cấp lãnh đạo quận, UBND TP Hà Nội đều có văn bản khẳng định về nguồn gốc đất nhưng đơn vị này vẫn cho rằng “vướng mắc” làm chậm trễ, kéo dài sự việc gây bức xúc người dân.

Sự việc đang nổi lên trách nhiệm của UBND quận Long Biên, đề nghị UBND TP Hà Nội sớm chỉ đạo giải quyết thỏa đáng, tránh làm ảnh hưởng tới bộ mặt của Thủ đô.

 

Hương Quỳnh


Bài liên quan